Pořad bohoslužeb

17. září – pondělí

18.00 hod.  Za † rodiče Horecké, snachu a celou živou a † rodinu. (119)

 

19. září – středa 

18.00 hod. – Za † Aleše Horalíka. (16) 

 

20. září – čtvrtek

15.30 hod. – Pohřební mše sv.za † Olgu Pavlíčkovu.

 

21. září – pátek 

15.00 hod. – Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

18.00 hod. – Za † rodiče Šidlovy s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu. (83)

 

22. září – sobota

7.30 hod. – Za † Marii Bachůrkovu, manžela a zetě. (291)

11.00 hod. – SVATBA – Stanislav Tlach a Jana Mynaříková.

 

23. září – 25. neděle v mezidobí 

7.30 hod. – Za † Karla Bartoše.

10.30 hod. – Za živé a zemřelé farníky.