Pořad bohoslužeb

22. února » pondělí

17:00 hod. – Za † Ervína Babáka a dvoje rodiče  » č. 60.

 

24. února » středa

17:00 hod. – Za † Františka Pilku, dva bratry, sestru, jejího manžela a dvoje rodiče » č. 329.

 

26. února » pátek 

15:00 hod. Pobožnost k Božímu milosrdenství.

16:30 hod. Pobožnost křížové cesty.

17:00 hod. – Za † rodiče Šojdrovy, dvě snachy a celou živou a † rodinu » č. 328.

 

27. února » sobota

17:00 hod.  Za † Ludmilu Ulkovu, manžela, snachu a celou živou a † rodinu » č. 75.

 

28. února » 2. neděle postní

7:30 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let.

10:30 hod. – Za živé a † farníky.

14:00- 15:00 hod. – Eucharistická adorace.