Pořad bohoslužeb

21. září » pondělí

18:00 hod. – Za † Marii Bachůrkovu, manžela, zetě a celou živou a † rodinu  » č. 291

 

23. září » středa

18:00 hod. – Za † rodiče Tlachovy a celou † rodinu » č. 162

 

25. září » pátek 

15:00 hod  Pobožnost k Božímu milosrdenství

18:00 hod. – Za † Karla Bartoše a rodiče » č. 447

 

26. září » sobota

7:30 hod.  – Za † rodinu Žampachovu, osm bratrů a jejich manželky  » č. 241

 

27. září » 26. neděle v mezidobí 

7:30 hod. – Za † rodiče Pančochovy » č. 30

10:30 hod. – Za † Olgu Pavlíčkovu a celou živou a † rodinu » č. 346