Pořad bohoslužeb

20. ledna » pondělí

17.00 hod. – Za † Ludvíka Procházku, syna Pavla a celou živou a † rodinu (238).

 

22. ledna » středa 

17.00 hod. – Za † rodiče Hřibovy, zetě, rodiče Pospíšilovy a celou † rodinu (244).

 

24. ledna » pátek 

15.00 hod.Pobožnost k Božímu milosrdenství.

17.00 hod. – Za † Ludmila Zajícovu a manžela (78).

 

25. ledna » sobota 

7.30 hod.  – Za † Ondřeje Hrnčíře, manželku, syna a rodiče Chmurovy (17).

 

26. ledna » 3. neděle v mezidobí

7.30 hod. – Za živé a † farníky.

10.30 hod. – Za † Františku Slívovu, manžela, tři sestry a dvoje rodiče (410).