Pořad bohoslužeb

18. září – pondělí 

18.00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let. (66)

 

19. září – úterý 

18.00 hod. Za † Josefa Poláška, rodiče Poláškovy a Blahovy a dceru Stanislavu.

 

20. září – středa 

18.00 hod. – Za † rodiče Živnéřovy a Jančářovy. (430)

 

21. září – čtvrtek

18.00 hod. – Za † Marii Krausovu, manžela a syna Pavla.

 

22. září – pátek

18.00 hod. –  Za † rodiče Šidlovy a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu. (83)

 

23. září – sobota

7.30 hod. – Za † Marii Bachůrkovu, manžela, zetě a celou živou a † rodinu. 

10.30 hod. – SVATBAAlena Juřeníková a Vilém Guryča.

 

24. září – 25. neděle v mezidobí

7.30 hod. – Za † Miroslava Müllera, manželku a dvoje rodiče. (498) 

10.30 hod. – Za † Milana Grygara. Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.