Pořad bohoslužeb

6. července » pondělí

18.00 hod. –  Za † Hanu Lekešovu, dvoje rodiče a celou živou a † rodinu » č. 208

 

8. července » středa 

18.00 hod. – Za † Antonína Kudelu, manželku a celou živou a † rodinu » č. 293

 

10. července » pátek 

15.00 hod – Pobožnost k Božímu milosrdenství

18.00 hod. – Za † rodiče Janůjovy, celou živou a † rodinu a za † Jána Rusiňáka » č. 128

 

11. července » sobota 

7:30 hod.  – Za † rodiče Synčákovy a celou živou a † rodinu » č. 374

11:00 hod. – Křest  Eliška Zajícová

 

12. července » 15. neděle v mezidobí 

7:30 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 85 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let » č. 115

10:30 hod. – Za všechny živé a † dobrodince naší farnosti.