Čtení na neděle a svátky

Čtení na neděle a svátky

Datum a svátek Hod Lektoři
15. prosinec

3. neděle adventní

7:30 Marek Juřeník (527)
10:30 Marie Zetková (108)
22. prosinec

4. neděle adventní

7:30 Jitka Kalousová (239)
10:30 Helena Juřeníková (477)
24. prosince

Mše „Půlnoční“

15:00 Ministranti
21:00 Bohoslovec Juraj
25. prosince

Narození Páně

7:30 Michal Zajíc (481)
10:30 Lenka Horalíková (16)
26. prosince

Sv. Štěpána

7:30 Zdenka Ondřejová (403)
10:30 Adriana a Tomáš Kalinovi (57)
29. prosince

Svátek sv. rodiny

7:30 Eva Borisová (95)
10:30 Bronislava Slívová (314)
31. prosince – Silvestr 15:00 Ludmila Dubravová (66) 
1. ledna

Nový Rok 2020

7:30 Vít Kadlčík (248)
10:30 Alena Hrnčířová (17)
5. ledna

2. neděle po Narození Páně

7:30 Ludvík Hovorka (13)
10:30 Marie Zetková (108)
12. ledna

Svátek Křtu Páně

7:30 Hana Juřeníková (477)
10:30 Anna Kutnarová (292)
 19. ledna

2. neděle v mezidobí

7:30 Petra Machálková (566)
10:30 Lenka a Karel Koníčkovi (128)
26. ledna

3. neděle v mezidobí

7:30 Eva Borisová (95)
10:30 Oto Bachůrek (315)
2. února

Uvedení Páně do chrámu

7:30 Jitka Kalousová (239)
10:30 Lukáš Jaša (373)
9. února

5. neděle v mezidobí

7:30 Marek Juřeník (527)
10:30 Bronislava Slívová (314)
15. února

6. neděle v mezidobí

7:30 Jiří Bradáč (373)
10:30 Adriana a Tomáš Kalinovi (57)
23. února

7. neděle v mezidobí

7:30 Ludvík Hovorka (13)
10:30 Lenka Horalíková (16)
1. března

1. neděle postní

7:30 Hana Juřeníková (477)
10:30 Marie Zetková (108)
8. března

2. neděle postní

7:30 Lenka a Karel Koníčkovi (128)
10:30 Helena Juřeníková (477)
15. března

3. neděle postní

7:30 Vít Kadlčík (248)
10:30 Lukáš Jaša (373)
22. března

4. neděle postní

7:30 Michal Zajíc (481)
10:30 Ludmila Dubravová (66) 
29. března

5. neděle postní

7:30 Marek Juřeník (527)
10:30 Anna Kutnarová (292)
5. dubna

Květná Neděle

7:30 Zdenka Ondřejová (403)
10:30 Oto Bachůrek (315)

 

Liturgický kalendář

(Za rubriku „Nedělní čtení“ zodpovídá pan Karel Koníček)