Aktuální informace

Moje nejhezčí slovo je jen pro tebe…

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Z evangelia podle Matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn […]

Nedělní zamyšlení …

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Z evangelia podle sv. Lukáše
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla […]

Pohřeb – 22.10.2016

napsal: P. Jan Lisowski  → 
Dne 16.10.2016 zemřel pan Ludvík Hovorka nar. 7.9.1941 Pohřeb: 22.10.2016 ve 14 hod.

archiv článků

Aktuální fotogalerie