Aktuální informace

Svátek sv. Ondřeje – zamyšlení

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za […]

Advent – Ježíši těším se na tvůj příchod.

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali […]

Arcibiskup Graubner: Prodej půdy jsem farám zarazil…

napsal: www.novinky.cz  → 

Jak se církvi daří rozjíždět podnikání?
Není to na to, abychom si výskali. Peníze v bance nevynášejí nic, a proto podnikáme v lesnictví nebo pronajímáme nemovitosti. Abychom získali rozumný výnos pět procent, tak se […]

Nikdy tě nezradím …

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Z evangelia podle Lukáše: Lk 21, 12-19 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře […]

archiv článků

Aktuální fotogalerie