Aktuální informace

1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily

napsal: ŘKF Šumice  → 

Sobota 18. září
Letošní svatoludmilské oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září v 11.00, kdy se v Tetíně uskuteční slavnostní mše svatá, hlavním celebrantem bude papežský legát, rodák ze Skalky u Litoměřic, kardinál Christoph Schönborn. Ten ke své účasti […]

21. neděle v mezidobí (B) – videoúvod

napsal: www.vojtechkodet.cz  → 

Slova svatého evangelia podle Jana.
Mnoho z Ježíšových učedníků řeklo: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto […]

archiv článků

Aktuální fotogalerie