Pořad bohoslužeb

pondělí 17. červen

18:00: Za + rodiče Botlíkovy, 2 syny a + rodinu Šedovu (220)

úterý 18. červen 

18:00: mše sv. není

středa 19. červen

18:00:  Za + Libora Horčicu a otce (281)

čtvrtek 20. červen 

18:00: mše sv. není

pátek 21. červen 

15:00: Pobožnost k Božímu milosrdenství

18:00: Za +Vladimíra Harnu, + rodinu Harnovu a Bachůrkovu (289)

sobota 22. červen

7:30: Za + Ivana Tlacha a otce (246)

neděle 23. června 12. Neděle mezidobí-Výročí posvěcení kostela

7:30: Za farníky 

10:30: Za + rodiče Suchanovské, Juřeníkovy, celou + rodinu, duše v očistci, za zdraví  a ochranu Boží pro celou živou rodinu (30)

14:00: Adorace