Aktuality

filtr příspěvků:

… aby nás naše předsudky neobraly o Krista

napsal: jlisowski  → 

Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův […]

Svatoblažejské požehnání (3.2.2020)

napsal: ŘKF Šumice  → 

Sv. Blažej, prvomučedník, biskup a lékař je přímluvcem nemocných. Díky tomu vznikla v katolické tradici výjimečná příležitost přijmout individuální tzv. svatoblažejské požehnání. Při tomto požehnání se kněz modlí nad každým jedním, i nepokřtěným, člověkem.
Svatoblažejské požehnání v Šumicích bude se konat v 3. února v pondělí po večerní mši sv.
Prosíme tě, […]

Smuteční oznámení » Rudice » pohřeb 1.2.2020

napsal: ŘKF Nezdenice  → 
Dne 25. ledna 2020 v Nezdenicích zemřela paní Marie Ulianová r. Mičová nar: 27.03.1941 Rudice č. 197 Pohřební mše sv.: v sobotu dne 1. února 2020 v 11.00 hodin. Mše sv. ve farním kostele v Rudicích

Nelásku nelze ospravedlňovat » kázání papeže Františka

napsal: Franciscus PP. - Statio Radiophonica Vaticana » Domus Sanctae Marthae  → 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo: „Miluji Boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval […]

Pravý mír se zasévá v srdci

napsal: Franciscus PP. - Statio Radiophonica Vaticana » Domus Sanctae Marthae  → 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali […]

Odmítněme světského ducha, který nás korumpuje

napsal: Franciscus PP. - Statio Radiophonica Vaticana » Domus Sanctae Marthae  → 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Od Boha dostaneme všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v […]

Vánoční setkání nejen seniory

napsal: jlisowski  → 
28. prosince (sobota) bude se konat v Pastoračním centrum setkání seniorů ale i všech ostatních, kteří by chtěli se sejít u jednoho stolu a být spolu. Zazpívat koledu a pobesedovat. Takže srdečně jste bratři a sestry zváni. Začátek setkání v 15 hod. Jménem farní rady o. Jan

Vánoce 2019

napsal: jlisowski  → 

Dnes se obnovuje tajemství Vánoc:
toto Dítě, které přináší světu spásu,
se rodí i pro lidi naší doby, rodí se
a přináší radost a pokoj pro všechny.
Blížíme se k jeslím, abychom se setkali spolu s Tím,
na kterého čekají národy,
s Vykupitelem člověka.
Pomáhej nám Maria, abychom dokázali poznat v Dítěti, […]

Jesličky, živé evangelium » papež František

napsal: © Sancta Sedes » vatican.va  → 

Jesličky, živé evangelium
Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích » Lk 2, 15-16.
Za týden jsou Vánoce. V těchto […]

Dva postoje vlažných křesťanů

napsal: Papež František, Kázání z Domu sv. Marty  → 

Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu veleknězi a starší lidu s otázkou: „Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo tik tomu dal plnou moc?“ Ježíš jim odpověděl: „Také já se vás zeptám na jednu věc. Když mi na ni odpovíte, i já vám řeknu, jakou mocí dělám […]

Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími

napsal: www.ado.cz  → 

Drazí bratři a sestry,
k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství […]

Přednáška: Život v době internetu

napsal: ŘKF Uherský Brod  → 
Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Uherský Brod ve spolupráci s místní farností zve všechny zájemce na přednášku P. Libora Všetuly, SDB nazvanou „Život v době internetu: výzvy, příležitosti a hrozby“. Setkání ve farním sále se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 19.00.

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019

napsal: ČBK  → 

Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl vyzývá k připojení se k iniciativě Post Bellum rozezněním kostelních zvonů v neděli 17. listopadu. Přinášíme k tomu text jeho výzvy.
V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Na Českou biskupskou konferenci se […]

Setkání farních rad » úterý 1. řijna 2019

napsal: ŘKF Šumice  → 
V úterý 1.10.2019, bude se konat setkání farních rad ohledně přípravy na lidové misie a setkaní s bohoslovci ve farnosti. Setkání bude se konat na faře v 19 hod.  

Putování relikvie sv. Vincenta de Paul – Šumice 11.11.2019

napsal: ŘKF Šumice  → 

Ve dnech 28. října až 14. listopadu 2019 se na Slovensku a v České republice uskuteční „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“ Svatý Vincenc z Pauly, též francouzsky Vincent de Paul (24. dubna 1581 – 27. září 1660) byl francouzský kněz, zakladatel kongregace lazaristů, Společnosti dcer křesťanské lásky – Vincentek, reformátor […]

Strana 1 / 212