Aktuality

filtr příspěvků:

Smuteční oznámení » zemřel P. Josef Pelc, farář a děkan » pohřeb 14.7.2018

napsal: P. Jan Lisowski  → 

P. Josef Pelc
Nar. 28.1.1972, Vsetín
Vysvěcen na kněze: 28.6.1997, Olomouc
Zemřel: 10.07.2018
Pohřeb: 14. července 2018 ve 14 hod. v Uh. Brodě
Po mší sv. bude uložen do kněžského hrobu v Uh. Brodě.
Video z místa neštěstí

Jmenuji se Josef Pelc a pocházím ze Vsetína, kde jsem se v roce 1972 narodil. Vystudoval jsem gymnázium a po […]

Náš Juraj

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Smuteční oznámení » Šumice » pohřeb 27.6.2018

napsal: P. Jan Lisowski  → 
Dne 16. června 2018 v Heisenbergu zemřela paní Kateřina Vrbová Nar: 21.08.1983, Uherské Hradiště Šumice 129 Pohřební mše sv.: ve středu dne 27. června 2018 v 15.30 hodin. Mše sv. ve farním kostele v Šumicích

Smuteční oznámení » Šumice » pohřeb 20.6.2018

napsal: ŘKF Šumice  → 
Dne 17. června 2018, v Šumicích zemřela paní Marie Gabryšová Nar: 25.01.1934, Šumice Šumice 263 Pohřební mše sv.: ve středu dne 20. června 2018 v 15.30 hodin. Mše sv. ve farním kostele v Šumicích

Slovo na dnešní den » 14.6.2018

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezabiješ.‘ Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu: kdo svého bratra tupí, propadné veleradě; […]

Slovo na dnešní den » Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek -požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří byli s Ježíšem ukřižováni. Když […]

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2018

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.
V červnu – měsíci, kdy si s větší vnímavostí připomínáme jemnocit Božího Srdce pro nás, se více ponořme do tajemství eucharistie. V síle tohoto odkazu lásky se křesťanské společenství shromažďuje […]

Slovo na dnešní den » 29.05.2018

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky […]

Prosebné dny » 7.-9.5.2018

napsal: ŘKF Šumice  → 

Prosebné dny jsou tři v pondělí, úterý a ve středu před dnem Nanebevstoupení Páně. Říká se jim také „křížové“ podle veřejných průvodů, které se s křížem v čele a za zpěvu litanií ke všem svatým konali v církvi od 5. století. Prosby byly za zachování úrody, ale také odvrácení zlých […]

Strana 1 / 812345678