Aktuality

filtr příspěvků:

Arcibiskup Jan ve Fakultní nemocnici Olomouc.

napsal: www.ado.cz  → 

Několik dní poté, co byl olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner ve středu 25. listopadu 2020 pozitivně testován na nemoc covid-19, si jeho zdravotní stav vyžádal hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který tak […]

2. adventní neděle (6.12.2020)

napsal: ŘKF Šumice  → 

Milí farníci a všichni dobré vůle. Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte, jak se bude […]

Mešní úmysly

napsal: ŘKF Šumice  → 

Prosím ty, kteří si nenahlásili pro rok 2021 mešní úmysl, aby vše vyřizovali s paní Hanou Juřeníkovou pouze telefonicky. Paní Hana má číslo: 605 782 169. Prosím, abyste nevyřizovali záležitosti mešních úmyslu osobně tj. návštěvou místa bydliště paní Hany. Jedná se o preventivní opatření. Tedy ještě jednou: mši svatou je možné si domluvit […]

Smuteční oznámení » Rudice » Marie Růžičková

napsal: ŘKF Šumice  → 
Dne 15. listopadu 2020 zemřela paní Marie Růžičková r. Svitáková Nar: 8.7.1926, Rudice Rudice 15 Rozloučení v kostele ve mši svaté: 20.11.2020 (pátek) ve 14 hod. (Účast na pohřbu v kostele max 15 os.)

Slovo na dnes – čtvrtek 19.11.2020

napsal: ŘKF Šumice  → 

Slova svatého evangelia podle Lukáše:
Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Když se přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: ´Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě […]

Biskup Wasserbauer o terorismu a vandalství

napsal: www.apha.cz  → 

Vážení spolubratři kněží a jáhnové, milí přátelé,
obracím se na Vás všechny tentokrát jako biskup – delegát ČBK pro duchovní službu u Policie ČR, spolu s policejním kaplanem plk. Jiřím I. Laňkou. Celá společnost i naše církev prožívá od jara tohoto roku v mnoha ohledech těžké a náročné období. Mnohému se postupně učíme a jednotlivé věci […]

Smuteční oznámení » Šumice » Stanislav Pilka

napsal: ŘKF Šumice  → 

Dne 1. listopadu 2020
zemřel pan Stanislav Pilka
nar: 5.11.1935, Šumice
Šumice 193
Pohřební mše sv.: 6.11.2020 v 15:00 hod. (pátek)
Rozloučení na hřbitově: 15:45 hod.
Pohřeb zemřelého spadá do období nouzového stavu a je nutné dodržovat předepsaná vládní nařízení. Kromě deseti účastníků a přisluhujících bude možné se této mše sv. zúčastnit venku před kostelem, kde bude […]

Pohřby

napsal: ŘKF Šumice  → 

Pohřeb zemřelého spadá do období nouzového stavu a je nutné dodržovat předepsaná vládní nařízení. Kromě deseti účastníků a přisluhujících bude možné se této mše sv. zúčastnit venku před kostelem, kde bude ozvučení, které tyto účastníky spojí. Pro omezený prostor před kostelem, dejte přednost rodině. Tito účastníci budou mít možnost přistoupit […]

Dekret Apoštolské penitenciárie

napsal: www.radiovaticana.va  → 

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE
DEKRET
V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým
vzhledem k pandemii nemoci covid-19
prodlouženy na celý měsíc listopad;
mění se podmínky a zbožné skutky,
aby byl křesťanský lid v bezpečí
K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi mnoho žádostí duchovních pastýřů, aby byly v probíhajícím roce vzhledem k […]

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

napsal: www.ado.cz  → 

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.
Právní názory na tuto věc mohou […]

Slovo na dnes: čtvrtek 22.10. – svátek sv. Jana Pavla II.

napsal: ŘKF Šumice  → 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzpla­nul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vyko­nán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí […]

Eucharistické zázraky ve světě

napsal: ŘKF Šumice  → 

Eucharistické zázraky ve světě … V těchto dnech jsem obdržel ze Slovenska 15 kusů této nádherné knihy. Autorem bestselleru je Carlo Acutis, který před svou smrtí zmapoval všechny eucharistické zázraky na světě. Carlo Acutis říkával, že Eucharistie je jeho dálnici do nebe. Dne 10. října byl blahořečen. Knížka má 370 stan […]

Smuteční oznámení » Uh. Brod » František Bradáč

napsal: ŘKF Uherský Brod  → 
Dne 13. října 2020 zemřel pan František Bradáč ve věku 79 let Uherský Brod 1712 Rozloučení v kostele v Uh. Brodě: 21.10.2020 (středa) v 14:30 hod. Po mši svaté bude uložen do rodinného hrobu.  Poslední rozloučení se uskuteční v úzkém kruhu rodiny.

Mše sv. v neděli 11.10.2020

napsal: ŘKF Šumice  → 

Zítra na každé mši svaté může být 50 os.
Všichni nemocní, nachlazení, kteří mají teplotu a starší lidé ať zůstanou doma.
Z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. Na […]

Nový blahoslavený: Carlo Acutis

napsal: jlisowski  → 
Blahoslavený Carlo Acutis Blahořečení, 10.10.2020 v 16:30 hod. – živě – TV Lux Mše svatá s blahořečením Carla Acutise – TV Noe Dnes v 16:30 hod.

Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením

napsal: www.ado.cz  → 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zveřejnil svůj list všem farnostem arcidiecéze, v němž reaguje na aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru.
Drazí bratři a sestry,
z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. […]

Pandemie a můj poklad víry

napsal: P. Roman Šemrák » Dioecesis Scepusiensis  → 

Mnozí z nás v dnešní době řeknou, že se od vypuknutí pandemie zastavil čas. Člověk si našel víc času na sebe, bližní a na svoje záliby.  Pandemie nás přinutila hodnotit ve svém životě i svoje priority. Zvlášť věřící člověk dnešní doby si v této době uvědomil jak velký poklad pro […]

Covid-19 v Šumicích a mše sv.

napsal: ŘKF Šumice  → 

Od pondělka dle rozhodnutí vlády ČR, bude zavedený nouzový stav. Dotýká se to celé společností v ČR a nás věřících, kteří pravidelně navštěvujeme bohoslužby. Kvůli nouzovému stavu, který bude platit od pondělí (5. října) budou zpřísněný podmínky účastí na mších svatých. Pokud se jedna o naši obec a farnost, nebudeme na […]

Úprava programu růžencové pouti

napsal: http://ub.op.cz/  → 

Na základě nyní platných opatření ministerstva zdravotnictví zůstane růžencová pouť v Uherském Brodě 3. a 4. 10. s těmito úpravami:

je třeba, by všichni účastníci v kostele i na klášterní zahradě měli roušky,
kvůli radikálnímu omezení počtu osob na stání je třeba si přinést vlastní sezení (např. přenosné židličky), především na mši […]

Hygienická opatření v kostele

napsal: jlisowski  → 

Hygienická opatření nás budou provázet dlouhé měsíce. Proto zachovávejte tato doporučení:
♥ Používejte roušky, abyste měli zakrytá ústa a nos. Lektoři si mohou na tu chvíli předčítání roušku sundat. Pokud si roušku zapomenete doma, přijďte si do sakristie pro jednorázovou roušku.
♥ Pokud je to možné, udržujte rozestup 2 metry.
♥ U vchodu […]

Doporučení arcibiskupa Graubnera k hygienickým opatřením při zajištění bohoslužeb

napsal: www.ado.cz  → 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner svými doporučeními pro pořádání bohoslužeb konkretizuje nařízení ministerstva zdravotnictví k hromadným akcím.
Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. září 2020 od 18.00 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, […]

Smuteční oznámení » Rudice » pohřeb 25.9.2020

napsal: ŘKF Šumice  → 
Dne 21. září 2020 zemřela paní Marie Gavlasová nar: 27.4.1923, Přečkovice Rudice 186 Mše sv.: 25.9.2020, v 15:30 hod. v farním kostele v Rudicích Na pohřební a nedělní mše svaté jsou v našem kostele roušky nutné pro všechny. Na obličeji každý musí mít nasazenou ochrannou roušku či respirátor!
Strana 1 / 212