Aktuality

filtr příspěvků:

Smuteční oznámení » Šumice » pohřeb 20.9.2018

napsal: ŘKF Šumice  → 
Dne 16. září 2018 v Uherském Hradišti zemřela paní  Olga Pavlíčková Nar: 15.06.1959, Uh. Hradiště Šumice 346 Pohřební mše sv.: ve čtvrtek dne 20. září 2018 v 15.30 hodin.

Smuteční oznámení » Rudice » pohřeb 22.9.2018

napsal: ŘKF Rudice  → 
Dne 15. září 2018 v Rudicích zemřela paní Anežka Šašinková roz. Kročová Nar: 27.05.1925, Rudice Rudice 34 Pohřební mše sv.: v sobotu dne 22. září 2018 v 13.00 hodin. Mše sv. ve farním kostele v Rudicích

Mše svatá na poděkování za 70 let arcibiskupa Jana Graubnera

napsal: P. Jan Lisowski  → 
1.09.2018 – sobota Přenos slavnostní bohoslužby na TV Noe v 10. 30 hod.  Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,  naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a přijímají duchovní pokrm.

Slovo na dnešní den » 29. srpen » Památka Umučení sv. Jana Křtitele

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM  → 

Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!“ Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž […]

20. neděle v mezidobí (B) » videoúvod

napsal: www.vojtechkodet.cz  → 

Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky a chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim […]

Nový děkan pro děkanát Uh. Brod

napsal: ŘKF Uherský Brod  → 
Ve středu 29. srpna přivítáme ve farním kostele v Uherském Brodě nového pana děkana otce Svatopluka Pavlicu, který působí v Uničově. Večerní mši sv. v 18:00 s ním bude celebrovat otec biskup Josef Nuzík.

Může někdo ještě hájit komunismus?

napsal: Stanislav Balík  → 

Akce Jizerka: Tři stovky policajtů zmasakrovaly skautský tábor. Může někdo ještě hájit komunismus
Před pár dny jsme si připomněli výročí jedné z odporných bolševických akcí, takzvané akce Jizerka. Tři stovky policajtů rozstřílely skautský tábor. Skutečně může ještě dnes někdo hájit takový režim? Sedm dospívajících skautů ze Železného Brodu se po únoru 1948, kdy […]

Poť na Provodov

napsal: ŘKF Šumice  → 
Odjezd autobusu z Rudic od Obecního úřadu ve 14.45 hod. Odjezd autobusu ze Šumice v 15 hod.

Slovo na dnešní den » 2. srpna 2018

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM » evanjelizacia.eu  → 

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od […]

Slovo na dnešní den » 1. srpna 2018

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM » evanjelizacia.eu  → 

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, […]

Slovo na dnešní den » 31.07.2018

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM  → 

Ježíš rozpustil zástupy a šel do domu. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň […]

Hledají se ekonom a správce majetku pro arcibiskupství

napsal: www.ado.cz  → 

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic finančního ředitele (finanční ředitelky), a také správce (správkyně) majetku. Obě pozice s velkým významem pro rozvoj celé arcidiecéze vyžadují morálně zásadového, bezúhonného a loajálního člověka s dostatkem odborných a manažerských zkušeností. Uzávěrka přihlášek je 1. září 2018.
Detaily k oběma výběrovém řízením jsou […]

Slovo na dnešní den » svátek sv. Jakuba, apoštola

napsal: © P. Ľubomír Stanček, CM » evanjelizacia.eu  → 

K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala.  “ Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč […]

OLDIN – diecézní informační časopis

napsal: P. Jan Lisowski  → 
Přečtěte si časopis, který vydavá naše diecéze!  Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze, dozvíte se co připravují pastorační centra, ale i kam všude povedou kroky našich biskupů. Jednotlivá čísla ke čtení naleznete zde

Slovo na dnešní den » 24.7.2018

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM  → 

Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?“ A […]

Strana 1 / 9123456789