Aktuality

filtr příspěvků:

Mše svaté na 2. postní neděli

napsal: ŘKF Šumice  → 

Usnesení Vlády ČR ze 23. 12. 2020. Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na […]

1. neděle postní (B) – katecheze pro děti a dospělé

napsal: ŘKF Šumice  → 

Slova svatého evangelia podle Marka.
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte […]

6. neděle v mezidobí (B) – katecheze pro děti a dospělé

napsal: ŘKF Šumice  → 

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu […]

Zakázaný Bůh – 6. díl – dnes na ČT 2 v 21.35h – Turzovka

napsal: ŘKF Šumice  → 

V červnu 1958 se v lese na hoře Živčáková u obce Turzovka na Slovensku zjevila lesníku Matúši Lašutovi Panna Maria. Místo zjevení a blízký, údajně léčivý pramen se staly cílem řady poutí katolických věřících. Spontánní cesty začaly režimu vadit stejně jako další projevy lidové zbožnosti. Matúš Lašut byl předvolán Veřejnou […]

5. neděle v mezidobí (B) – katecheze pro děti a dospělé

napsal: ŘKF Šumice  → 

EVANGELIUM: Mk 1, 29-39
Ježíš vyšel ze synagógy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, […]

Svatý Hostýn – zemřel P. Stanislav Peroutka SJ

napsal: www.jezuite.cz  → 

Ve středu 3. února v nočních hodinách zemřel v kroměřížské nemocnici ve věku osmdesát sedm let P. Stanislav Peroutka. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 10. února při mši svaté ve 14.30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Tělo zesnulého bude uloženo na hostýnském hřbitově.
Otec […]

4. neděle v mezidobí (B) – katecheze pro děti a dospělé

napsal: ŘKF Šumice  → 

EVANGELIUM: Mk 1, 21-28
V městě Kafarnaum vstoupil Ježíš v sobotu do synagógy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský! Přišel […]

Provoz baziliky zachován v plném rozsahu.

napsal: www.hostyn.cz  → 

Navzdory nemoci covid-19, která byla pozitivně zjištěna u P. Ježíka, P. Šolce a P. Peroutky, provoz baziliky je zachován díky příjezdu P. M. Glasera z Říma a výpomoci P. L. Arvaje z Brna. Tito dva jezuité převzali zabezpečení chodu baziliky až do ukončení karantény, která se vztahuje nejen na nemocné covid-19, ale […]

Zemřel bojkovický farář P. Jiří Změlík

napsal: ŘKF Šumice  → 
Parte P. Jiřího Změlíka Vzpomeňme v modlitbě na o. Jiřího Změlíka Zemřel na covid v pátek 22. 1. ve věku nedožitých 50 let. Modleme se za nová kněžská povolání, na jeho místo …

Arcibiskup Jan Graubner: Ocitl jsem se na prahu věčnosti

napsal: Pavel Vysloužil - www.olomouc.cz  → 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner má za sebou nepřenositelnou životní zkušenost. Před měsícem jej naplno zasáhla nemoc covid 19 a s vážnými zdravotními problémy skončil na jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc. Nějaký čas balancoval na hranici života a smrti, nakonec se však vrátil. „Čas, který jsem uzdravením dostal, beru jako dar navíc,“ říká kněz. V rozhovoru také přemítá o dnešním světě, popírání koronaviru, […]

Kolik lidí může v současnosti na bohoslužby?

napsal: www.bihk.cz  → 

Vláda ČR na svém zasedání 23.12. schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. Od 24. prosince do 26. prosince ještě platí čtvrtý stupeň systému PES, tedy 20 procent obsazenosti. Vláda rovněž povolila výjimku ze zákazu vycházení 24. prosince […]

Vánoční a novoroční pozdrav adresovaný všem lidem dobré vůle

napsal: www.ado.cz  → 

Vánoční a novoroční pozdrav adresovaný všem lidem dobré vůle, žijícím na území Čech, Moravy a Slezska
Vážení a milí přátelé, čas vánočních svátků tentokrát završuje letošní neobvyklý a zvlášť náročný rok. S upřímností Vám všem sdělujeme, že jsme na Vás během něj mysleli způsobem, který je nám, křesťanům vlastní: modlili jsme se za […]