Aktuality

filtr příspěvků:

Primiční mše sv. novokněze Michala Šramka 8. 6. v 10 hodin

napsal: Jiří Bradáč  → 

Dne 8. 6. v 10 hod. bude sloužit novokněz Michal Šramko svoji druhou primiční mši sv. Přispějme mu do začátku kněžské služby modlitbou a taky finančním darem. V kostele bude umístěna pokladnička, do které mohou farníci přispět podle možností. Další mši sv. bude sloužit v Rudicích následující den v neděli […]

Akce ve farnosti 2024

napsal: Jiří Bradáč  → 
Biřmování v Šumicích 25. 5. v sobotu v 10 hod. Boží Tělo – Rudice čtvrtek 30. 5. , Šumice neděle 2. 6. Mše sv. novokněze Michala Šramka  sobota 8. 6.  v 10 hod. Děkanátní pout‘ za obnovu rodin a za nová duchovní povolání-Velehrad 15. 6. První sv. přijímání neděle 16. 6.