Aktuality

filtr příspěvků:

Farnost Šumice v nouzovém stavu – aktuální informace – Květná neděle

napsal: ŘKF Šumice  → 

Dnes prožíváme Květnou neděli a vstupujeme do Svatého Týdne. Podle možnosti v 11 hod. odsloužím mši svatou, pří účastí max 3. osob. Během mše svaté požehnám kočičky. Posvěcené kočičky budou připraveny k rozebrání v předsíni kostela, můžete se pro ně třeba v rámci procházky zastavit.
milovaní bratři a sestry,
i vám všem, kdo nesdílíte naši […]

Dopis kardinála Duky dětem a studentům

napsal: www.dominikduka.cz  → 

Milé děti, žáci, žákyně, studenti a studentky, 
píši vám tento dopis, protože myslím, že je to důležité. Budu rád, když si ho přečtete a budete o něm přemýšlet. 
Před několika týdny se změnily naše životy ze dne na den. Nikdo to nečekal, nikdo na to nebyl ani v nejmenším připravený. Byli jsme […]

Litanie v čase nakažlivých nemocí

napsal: ŘKF Šumice  → 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Bože svatý, Bože silný,
Bože, Králi věků, Bože nesmrtelný, Bože […]

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

napsal: Arcibiskupství olomoucké  → 

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně nabízejí duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení. Touto službou chtějí obě instituce vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra […]

Modlitby za zastavení epidemie koronaviru

napsal: jlisowski  → 

Modlitba (1)
Bože, Ty jsi zřídlem všeho dobra. Přicházíme k Tobě, abychom vzývali Tvoje milosrdenství. Ty jsi stvořil vesmír v harmonii a kráse, ale my, naší pýchou jsme zničili chod přírody a vyprovokovali ekologickou krizi, která zasáhla naše zdraví a blaho lidské rodiny. Proto Tě prosíme o odpuštění.
Shlédni, Bože, milosrdně na […]

Prohlášení českých a moravských biskupů

napsal: www.cirkev.cz  → 

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat […]

List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření

napsal: www.ado.cz  → 

Drazí bratři a sestry,
spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení k současné situaci, kdy rozhodnutím ministra zdravotnictví se zakazují akce včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Menších shromáždění do 100 osob se omezení zatím netýká.
V této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svaté i poslechem televizního či rádiového přenosu a svátečním klidem […]

Svět se spojí v modlitbě za zastavení epidemie koronaviru

napsal: ŘKF Šumice  → 
Přidejte se dnes ve 20:00 ke společné modlitbě křesťanů po celém světě. Modlitbu růžence a Korunky k Božímu milosrdenství věnujeme za zastavení epidemie koronaviru a ochranu našich rodin.

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

napsal: ČBK  → 

Drazí věřící,
v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:
 
·      Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v […]

Modlitba za ochranu před koronovirem

napsal: jlisowski  → 

Otče náš, plní naděje Tě prosíme, aby koronavirus z Wuhan nerozséval více zkázu a aby se co nejrychleji zvítězilo nad epidemií. Prosíme, abys vrátil zdraví nakaženým a pokoj místům, kam už koronavirus dorazil. Přijmi ty, kteří zemřeli na následky této choroby a potěš jejich rodiny. Podporuj a chraň zdravotníky, kteří bojují s virem, inspiruj a žehnej těm, kteří se usilují […]

S duchem tohoto světa se nevyjednává » kázání papeže Františka

napsal: Franciscus PP. - Statio Radiophonica Vaticana » Domus Sanctae Marthae  → 

Slova svatého evangelia podle Marka (Mk 9, 30-37)
Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči […]

7. neděle v mezidobí (A) – videoúvod

napsal: www.vojtechkodet.cz a www.knazi.sk  → 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub‘. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, ( tomu ) nech […]

… aby nás naše předsudky neobraly o Krista

napsal: jlisowski  → 

Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův […]

Svatoblažejské požehnání (3.2.2020)

napsal: ŘKF Šumice  → 

Sv. Blažej, prvomučedník, biskup a lékař je přímluvcem nemocných. Díky tomu vznikla v katolické tradici výjimečná příležitost přijmout individuální tzv. svatoblažejské požehnání. Při tomto požehnání se kněz modlí nad každým jedním, i nepokřtěným, člověkem.
Svatoblažejské požehnání v Šumicích bude se konat v 3. února v pondělí po večerní mši sv.
Prosíme tě, […]

Nelásku nelze ospravedlňovat » kázání papeže Františka

napsal: Franciscus PP. - Statio Radiophonica Vaticana » Domus Sanctae Marthae  → 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo: „Miluji Boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval […]

Pravý mír se zasévá v srdci

napsal: Franciscus PP. - Statio Radiophonica Vaticana » Domus Sanctae Marthae  → 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali […]

Odmítněme světského ducha, který nás korumpuje

napsal: Franciscus PP. - Statio Radiophonica Vaticana » Domus Sanctae Marthae  → 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Od Boha dostaneme všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v […]

Strana 1 / 212