Aktuality

filtr příspěvků:

Pozvání na mši sv. v neděli 26.5.2019

napsal: ŘKF Šumice  → 

Milí farníci!
Chtěl bych Vás všechny srdečně pozvat na nedělní mši svatou v 10. 30 hod., kterou bude celebrovat otec rektor Kněžského semináře v Bratislavě. Jsem velmi rád, že otec rektor Mons. Daniel Ižold přijal pozvání do naší farnosti. Chtěl bych tímto také poděkovat otci rektorovi, že pokaždé vyhověl mé prosbě a poslal […]

Biblická hodina » 23.5.2019 – čtvrtek – 18 hod.

napsal: jlisowski  → 

Biblická hodina » Jak  název napovídá hlavním tématem je Bible a vše kolem Písma svatého. Jedná se o výklady, komentáře a různé zajímavosti, kterých je k Písmu spousty. Pokud máte zájem o Písmo svaté je toto společenství nejlepším způsobem, jak více se učit žít z Božího slova.
Biblická hodina » Příležitost systematického […]

Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

napsal: ČBK  → 

Drazí bratři a sestry,
při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o […]

Mons. Petr Piťha – kázání 27.4.2019

napsal: Mons. Petr Piťha  → 

Kázání při svatovojtěšské pouti na Libici 
Mons. Petr Piťha
27. dubna L. P. 2019
Nejdůstojnější otče generální vikáři, bratři a sestry,
stojíme na místě genocidy rodu Slavníkovců. Došlo k ní rukama téhož národa, a to z důvodů mocenských a majetkových. Slavíme svátek sv. Vojtěcha, který vraždění unikl dík své nepřítomnosti. O svátém biskupovi […]

Farní pouť do skalního sanktuária Božího milosrdenství v Butkově

napsal: jlisowski  → 

Farní pouť do skalního sanktuária Božího milosrdenství v Butkově – sobota 18. května 2019
Už jste navštívili skalní sanktuárium Božího Milosrdenství na hoře Butkov? A víte, že toto nejmladší poutní místo na Slovensku je od nás vzdáleno asi 85 km? Svoji pouť začněme už ve vesničce Ladce, v kostele Božího Milosrdenství. Tento […]

Modlitba zasvěcení Božímu Milosrdenství

napsal: ŘKF Šumice  → 

Bože, Milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v […]

Střední odborná škola sv. Jana Boska

napsal: Arcibiskupství olomoucké  → 

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník.
Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu: […]

Velikonoční vigilie » čtení

napsal: ŘKF Šumice  → 

1. čtení: Karel Koníček » Gn 1,1-2,2 » Lekcionář cyklus „C“ s. 143-145
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná, temnota byla nad propastnou hlubinou a Boží dech vanul nad vodami. Tu Bůh řekl: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Bůh viděl, […]

Bílá sobota

napsal: ŘKF Šumice  → 

Bílá sobota je dnem, kdy se věřící modlí u Kristova hrobu a přemýšlejí o jeho umučení, smrti a sestoupení mezi mrtvé. 
Současně očekávají jeho vzkříšení. V tento den se neslaví mše svatá. Až ve večerních hodinách se slaví mše ze zmrtvýchvstání Páně. Název je pravděpodobně odvozen od bílých rouch věřících, kteří jsou […]

Velikonoční triduum » videoúvod

napsal: www.vojtechkodet.cz  → 

Mší svatou na Zelený čtvrtek večer, která se slaví na památku Večeře Páně, začíná Svaté třídenní. Je důležité, abychom všichni, kterým nebrání nějaká právní překážka, mohli při této mši sv. přistoupit k Eucharistii a tak se co nejúžeji spojit s Kristem. Naše pozornost je při této bohoslužbě upřena na tři […]

Jak se určuje termín Velikonoc

napsal: ŘKF Šumice  → 

Datum Velikonoc se odvozuje od Velikonoční neděle, která je první nedělí po prvním jarním úplňku. Vzhledem k tomu, že letos byl první jarní den 20. března a astronomický úplněk hned následující den, vycházela by Velikonoční neděle na 24. března. Výpočet se ale vztahuje k takzvanému cyklickému úplňku, který podle výpočtu […]

Zpověď

napsal: ŘKF Šumice  → 

Smuteční oznámení » Šumice » pohřeb 13.4.2019

napsal: ŘKF Šumice  → 
Dne 9. dubna 2019, v Olomouci zemřela paní Jana Šašinková r. Šuranská nar: 27.7.1959, Uh. Hradiště Šumice č. 493 Pohřební mše sv.: v sobotu dne 13. dubna 2019 ve 16 hodin. Mše sv. ve farním kostele v Šumicích Po mši svaté a smutečních obřadech bude tělo drahé zesnulé odvezeno ke zpopelnění.

Týden ve farnosti 8.-14.4.2019

napsal: ŘKF Šumice  → 

Úterý 9. dubna » adorační den
16-18 hod. adorace
18:00 hod » mše sv.
18:30 hod. » setkání farních rad
Středa 10. dubna
17:00 hod. » modlitební setkání Fatimského apoštolátu
18:00 hod. » mše sv.
Čtvrtek 11. dubna
08:00 hod. úklid kostela na Velikonoce
18:00 hod. » Biblická hodina
Pátek 12. dubna
15:00 hod. » pobožnost k Božímu milosrdenství
17:30 hod. » pobožnost […]

Strana 1 / 12123456789101112