Aktuality

filtr příspěvků:

Biblická hodina » 10.1.2019 – čtvrtek

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Biblická hodina » Jak  název napovídá hlavním tématem je Bible a vše kolem Písma svatého. Jedná se o výklady, komentáře a různé zajímavosti, kterých je k Písmu spousty. Pokud máte zájem o Písmo svaté je toto společenství nejlepším způsobem, jak více se učit žít z Božího slova.
Biblická hodina » Příležitost systematického […]

Setkání Farních rad » 10.1.2019

napsal: ŘKF Šumice  → 
Setkání Farních rad v Šumicích proběhne ve čtvrtek  10.ledna 2019. Místo setkání: fara Začátek setkání: 18 hod.

Smuteční oznámení » Rudice » pohřeb 11.1.2019

napsal: ŘKF Rudice  → 
Dne 4. ledna 2019 v Rudicích zemřel pan Karel Šašinka nar: 17.02.1929 Rudice 138 Pohřební mše sv.: v pátek dne 11. ledna 2019 ve 14.00 hodin. Mše sv. ve farním kostele v Rudicích

Vyjádření generálního sekretáře ČBK

napsal: P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK  → 

Komunisté, kteří 40 let pronásledovali církev, mučili, věznili a internovali její představitele, ukradli všechen církevní majetek, kostely a další církevní objekty, ze kterých se pod jejich správou staly ruiny, si dovolí vydat knihu o církevních restitucích a škodlivosti církve, jejímž autorem je zrovna Miroslav Grebeníček. A na “křest” knihy dorazí […]

Zpívání u vánočního stromečku – Rudice

napsal: www.obec-rudice.cz  → 
Zpívání u vánočního stromečku: Obec Rudice zve všechny občany na kulturní program v neděli 16.12. v 15.00 hod před budovou obecního úřadu na vystoupení rudických dětí, zpěv koled s rudickou kapelou, výstavu betlému, drobný vánoční prodej, zdobení perníčků a tvořivou dílnu s malým občerstvením.

Zamyšlení papeže Františka na 27.11.2018

napsal: Franciscus PP.  → 

Já, Jan, měl jsem vidění, a hle – bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka. Na hlavě měl zlatý věnec a v ruce ostrý srp. Potom vyšel z chrámu jiný anděl a silným hlasem volal na toho, který seděl na oblaku: „Dej se do práce svým srpem […]

Zamyšlení papeže Františka

napsal: Franciscus PP.  → 

Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince, a řekl: „Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze […]

28. neděle v mezidobí (B) » zamyšlení

napsal: © Dioecesis Žilinensis » dcza.sk  → 

Žid 9, 24-28
Čtení z listu Židům.
Kristus nevešel do svatyně, zbudované lidskýma rukama, která je jenom napodobeninou té pravé, ale do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval sám sebe, jako velekněz vchází do velesvatyně rok co rok s cizí […]

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2018

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází
Život je pro všechny neustálým povoláním k vyjití: z mateřského lůna, z rodného domu, z dětství k mladosti, z mladosti k dospělosti až k vyjití z tohoto světa. Také pro služebníky evangelia je život neustálým vycházením: z rodinného domu tam, kam […]

Strana 1 / 1012345678910