Aktuality

filtr příspěvků:

poslední rozloučení » 22.10.2021

napsal: ŘKF Šumice  → 
Pracovala vždy do únavy, klidu sobě nedopřála. Srdce její zlaté bylo, každému jen blaho přála. Za vše dobré, co vykonala, tichý spánek buď jí přán. -------------------------------------------------------- ------------------------------------ Dne 18. října 2021 zemřela ve věku 68 let paní Marie Bosáková rozená Hasoňová S drahou zesnulou farnost se rozloučí v pátek, 22. října 2021, v 15 hod. ve farním kostele v Šumicích.

Pastýřský list k zahájení synodální cesty

napsal: www.ado.cz  → 

Drazí bratři a sestry, minulou neděli zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě synodální cestu církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrálách světa tuto cestu biskupové. Oč jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich […]

Neděle do ucha – 29. neděle v mezidobí, cyklus B

napsal: www.paulinky.cz  → 

Z evangelia podle Marka – Mk 10, 35-45
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: […]

Neděle do ucha – 28. neděle v mezidobí, cyklus B

napsal: www.paulinky.cz  → 

Z evangelia podle Marka (Mk 10,17-30)
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, […]