Zájezd do Bratislavy na kněžské svěcení 16.6.2019

napsal: ŘKF šumice  → 

16. června 2019, jáhen Martin Neumann přijme z rukou arcibiskupa Stanislava Zvolenského kněžské svěcení. Na tuto slavnost je objednaný autobus ze Šumic. Do této chvíle je zapsaných 30 os., pokud by někdo chtěl jet, ať se nahlásí do neděle na farním telefonu 739 841 985 formou sms nebo je možné se zapsat v sakristii po každé mši sv. Cena zájezdu činí 300 Kč pro osobu.