Týden ve farnosti 8.-14.4.2019

napsal: ŘKF Šumice  → 

Úterý 9. dubna » adorační den

16-18 hod. adorace

18:00 hod » mše sv.

18:30 hod. » setkání farních rad

Středa 10. dubna

17:00 hod. » modlitební setkání Fatimského apoštolátu

18:00 hod. » mše sv.

Čtvrtek 11. dubna

08:00 hod. úklid kostela na Velikonoce

18:00 hod. » Biblická hodina

Pátek 12. dubna

15:00 hod. » pobožnost k Božímu milosrdenství

17:30 hod. » pobožnost Křížové cesty

18:00 hod. » mše sv.

Sobota 13. dubna

07:30 hod. » mše sv.

Květná neděle 14. dubna

09:00 hod. » mše sv. a zpívané pašije

Na Květnou neděli končí postní almužna – přineste prosím kasičky do kostela.

——————————

Tento týden máme možnost získat plnomocné odpustky:

________________________________________________

V úterý 9 dubna (Adorační den farnosti)

Způsob:  adorace před Nejsvětější Svátostí (alespoň půl hodiny)

_______________________________________________

Využijme tuto příležitost!!

_______________________________________________

K získání plnomocných odpustků je vždy nutné vykonat činnost s nimi  spojenou a splnit obvyklé podmínky (svatá zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže). Mimo to je nutná svoboda od lpění na jakémkoli, i lehkém hříchu.  Pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky,  je možné získat pouze částečné odpustky. Obvyklé tři podmínky pro získání plnomocných odpustků mohou být  splněny více dní před nebo po vykonání  činnosti (či modlitby)  s odpustky spojené; přesto je patřičné nejméně přijímání a modlitbu na úmysl papeže vykonat v ten stejný den.  Jako modlitba na úmysl papeže postačuje Otče náš a Zdrávas Maria;  přesto může být vykonána také jiná oblíbená modlitba.

(Podle: P. Franz Xaver Sellemond SSS: Obnovené odpustky)