Svatoblažejské požehnání (3.2.2020)

napsal: ŘKF Šumice  → 

Sv. Blažej, prvomučedník, biskup a lékař je přímluvcem nemocných. Díky tomu vznikla v katolické tradici výjimečná příležitost přijmout individuální tzv. svatoblažejské požehnání. Při tomto požehnání se kněz modlí nad každým jedním, i nepokřtěným, člověkem.

Svatoblažejské požehnání v Šumicích bude se konat v 3. února v pondělí po večerní mši sv.

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás, když se dovoláváme přímluvy svatého biskupa a mučedníka Blažeje, chraň naše zdraví a pomáhej nám ve všech potřebách, abychom mohli vést pokojný život a došli do nebeské radosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.