Sobota Božího milosrdenství

napsal: www.krizbutkov.sk  → 

„Sobota Božieho milosrdenstva“ bude v sobotu 8. augusta 2020 v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Butkove. V programe bude nielen samotné putovanie a prednáška o príbehu hory Butkov, ale aj svätá omša s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a Eucharistické požehnanie.

PROGRAM:

Sobota 8. augusta 2020:

– do 9:30 Stretnutie pútnikov na parkovisku pred cementárňou v Ladcoch
– 9:30 Odchod autobusov od cementárne pod chatu Muflónka a putovanie krížovou cestou na horu Butkov
– 10:00 Odchod autobusov od cementárne (označených) so staršími a ZŤP pútnikmi cez lom do Skalného sanktuária. Pripoja sa osobné autá s vozíčkarmi
– 11:45 Prednáška o príbehu hory Butkov
– 12:00 Svätá omša v Skalnom sanktuáriu s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a s Eucharistickým požehnaním
Hlavným celebrantom bude Mons. Michal Janech; spieva Zbor sv. Ondreja z Diviny.
– 13:15 Individuálna prehliadka sanktuária spojená s osobnou modlitbou
– 13:30 Spoločný odchod autobusov so staršími a ZŤP pútnikmi na parkovisko

V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by neumožnilo pútnikom výstup na horu Butkov, bude videoprezentácia o Skalného sanktuária, prednáška a slávenie svätej omše presunuté do kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch. V tomto mimoriadnom prípade je začiatok svätej omše v kostole v Ladcoch stanovený na 10:30. Organizovanie podujatia bude rešpektovať hygienické pokyny a obmedzenia platné v čase konania podujatia, uvádza organizátori.

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na Butkove je najmladšie pútnické miesto na Slovensku. Vzniklo pred 7 rokmi. Tamojší monumentálny kríž požehnal páter Elias Vella z Malty. V areáli postupne pribudli viaceré pamätníky, napríklad sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny, kamenná kaplnka, originálna krížová cesta a najväčšia socha Panny Márie na Slovensku. V máji tohto roka pribudla nová zvonica Jána Pavla II.

Šumice – Butkov: 62 km