Provoz baziliky zachován v plném rozsahu.

napsal: www.hostyn.cz  → 

Navzdory nemoci covid-19, která byla pozitivně zjištěna u P. Ježíka, P. Šolce a P. Peroutky, provoz baziliky je zachován díky příjezdu P. M. Glasera z Říma a výpomoci P. L. Arvaje z Brna. Tito dva jezuité převzali zabezpečení chodu baziliky až do ukončení karantény, která se vztahuje nejen na nemocné covid-19, ale i na zbylé tři kněze, kteří žijí s nemocnými ve společné domácnosti v budově hostýnské Duchovní správy. Nemoc zasáhla i naše sestřičky ze sakristie a tak jsou také izolované u sebe v komunitě.Sestra Petra, která byla v kuchyni náhle zemřela. Určitě na všechny postižené nemocí covid-19 pamatujeme v modlitbách. Skrze internet se můžeme setkat jak na bohoslužbách z Hostýna, tak i na obou růžencích, které jsou v 18.45 a 20.00. Stejně jako vy neopouštíte Matku Boží P. Marii Hostýnskou, tak ani ona neopouští vás.

              Váš v Kristu: Josef Stuchlý SJ, rektor baziliky