Prosebné dny » 7.-9.5.2018

napsal: ŘKF Šumice  → 

Prosebné dny jsou tři v pondělí, úterý a ve středu před dnem Nanebevstoupení Páně. Říká se jim také „křížové“ podle veřejných průvodů, které se s křížem v čele a za zpěvu litanií ke všem svatým konali v církvi od 5. století. Prosby byly za zachování úrody, ale také odvrácení zlých živelných pohrom, moru, válek, hříchů, nevěry a bludařství, jež bývají hlavní příčinou Božích trestů. Podobný průvod se konává i na Sv. Marka (25. dubna).

Prosebné dny v naši farnosti:

7. května – pondělí

» pobožnost u Panny Marie Hostýnské – 18.45 hod.

8. května – úterý

» pobožnost u Panny Marie Provodovské – v 18 hod.

9. května – středa »

pobožnost u kamenného Kříže v 19 hod.