Primiční mše sv. novokněze Michala Šramka 8. 6. v 10 hodin

napsal: Jiří Bradáč  → 

Dne 8. 6. v 10 hod. bude sloužit novokněz Michal Šramko svoji druhou primiční mši sv. Přispějme mu do začátku kněžské služby modlitbou a taky finančním darem. V kostele bude umístěna pokladnička, do které mohou farníci přispět podle možností. Další mši sv. bude sloužit v Rudicích následující den v neděli 9. 6. 2024 v 9 hod.  

Farní rada za podpory OÚ, připravuje malé pohoštění v kostelní zahradě po primiční mši sv. Michala Šramka. Kromě zajištěných věcí (jsou objednané vdolečky) by bylo dobré, kdyby hospodyñky přispěly domácími zákusky, sladkými i slanými. Informujte se u členů farní rady.