Pozvání na mši sv. v neděli 26.5.2019

napsal: ŘKF Šumice  → 

Milí farníci!

Chtěl bych Vás všechny srdečně pozvat na nedělní mši svatou v 10. 30 hod., kterou bude celebrovat otec rektor Kněžského semináře v Bratislavě. Jsem velmi rád, že otec rektor Mons. Daniel Ižold přijal pozvání do naší farnosti. Chtěl bych tímto také poděkovat otci rektorovi, že pokaždé vyhověl mé prosbě a poslal do naší farnosti své bohoslovec na roční praxe. Kluci – bohoslovci se zapsali do srdci mnoha s vás a stali se obohacením pro naší farnost. Do teď v naší farnosti působili Martin Neumann (2015-2016), který 16. června 2019 v bratislavské katedrále příjme z rukou arcibiskupa Stanislava Zvolenského kněžské svěcení. Pak v roce 2017-2018 působil u nás Juraj Ochaba, který je na čtvrtém ročníku a jsme, radí, že máme ve farnosti bohoslovce Michala, který pro farnost udělal mnoho dobrého.

Prosím přijďte tedy na mší abychom společně se mohli sejít u oltáře a poděkovat za každého bohoslovce, který byl v naší farnosti.

Mši sv. oddluží Mons. Daniel Ižold. U oltáře budou všichni „naší“ bohoslovci –  Martin Neumann, Juraj Ochaba a Michal Šramko.