Řím a Assisi » září 2015

 Poutní zájezd do Říma a Assisi: 7. – 11. září 2015

Řím 1

Seznám poutníků:

Farnost Šumice:  Alena Kubaňová, Anděla Šidlová, Anežka Vaculinová, Bohumila Juřeníková, Božena Juřeníková, Daniel Velecký, David Jančařík, Dušan Juřeník, František Bosák, Helena Juřeníková, Iva Jurnyklová, Jakub Jančařík, Jan Lisowski, Jana Janíčková, Jarmila Machálkova, Jiří Bradáč, Jitka Kalousová,  Klára Juřeníková, Lenka Ševečková, Ludmila Kusáková, Ludmila Žufánková, Marie Bosáková, Marie Hasoňová, Marie Hřibová, Marie Kelarová, Marie Synčáková, Marie Šuranská, Marie Tlachová, Marie Velecká, Martina Šmídová, Milena Zajícová, Pavel Hřib, Piotr Buś, Stanislava Hasoňová, Věra Botlíková, Věra Macková, Věra Valášková, Zdenka Ondřejová.

Farnost Rudice: František Kusák, Irena Kusáková, Ludmila Gregovská, Ludmila Kusáková, Marie Kučeříková, Pavel Kusák. 

Jiné farnosti: Dana Hermanová, Jarmila Kožíková, Jitka Zajícová, Marie Peňásová,  Pavla Zichová, Stanislav Peňás, Taťána Žáčková.

PROGRAM ZÁJEZDU:

7. září – pondělí: odjezd ze Šumic do Itálie přes Rakousko.

8. září – úterý:  Assisi, prohlídka baziliky sv. Františka (r. 1228), katedrály sv. Rufina (r. 1000), kde byl sv. František pokřtěn (r.1181), baziliky sv. Kláry (r. 1257) s jejím hrobem a křížem, ze kterého Pán Ježíš promluvil ke sv. Františkovi: “Jdi a oprav můj dům.“ Prohlídka kostela sv. Petra a baziliky Santa Maria degli Angeli (od r. 1211 místo modlitby), kde Sv. František zemřel v noci z 3 .na 4. října 1226. Odjezd do Říma, ubytování a nocleh.

9. září – středa: setkání na Svatopeterském náměstí s dopolední audiencí u Sv. Otce Františka ve Vatikánu spojenou s jeho požehnáním. Prohlídka baziliky sv. Petra ve Vatikánu, návštěva Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí (vstup do muzeí není v ceně, vstupné 14,- Eur). Pěší prohlídka významných římských náměstí a fontán. Nocleh.

10. září – čtvrtek: Řím – prohlídka města, bazilika Sv. Pavla za hradbami, Sv. Jana v Lateráně (římská katedrála – matka chrámů), Svaté schody, které se nacházejí v budově Scala Santa, bazilika Santa Maria Maggiore, kde papež Hadrian II. roku 867 za přítomnosti svatých Cyrila a Metoděje schválil staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, bazilika sv. Klementa, kde se nachází hrob a pozůstatky sv. Cyrila. Prohlídka baziliky sv. Petra v okovech, kde se nacházejí okovy, kterými byl sv. Petr spoutaný v době věznění v Římě. Prohlídka Kolosea, Římského fóra, Fóra Trajana a Kapitolu. Večer odjezd noční jízdou přes Rakousko do České republiky.

11. září – pátek: příjezd do Šumic je v odpoledních hodinách.

Fotogalerie