Polsko » květen 2017

Poutní zájezd do Polska » 15.- 19. květen 2017

Seznám poutníků:

Borisová Eva, Šumice; Bradáč Jiří, Šumice; Bus Piotr, Polsko; Gregovska Ludmila, Rudice; Hanáková Františka, Šumice; Hasoňová Marie, Šumice; Hovorková Marie, Šumice; Hudečkovi František a Marie, Šumice; Jančová Zdislava, Uherský Brod; Juřík Libor a Juříková Zdenka, Rudice; Juříková Zdenka, Šumice; Kelarová Marie, Šumice ; Kramárová Jana, Bojkovice; Kubáňovi František a Alena, Šumice; Kubenová Anna, Šumice; Kurová Miroslava, Těšov; Kusákovi Pavel a Irena, Rudice; Kutnarová Anna, Šumice; Lisowski Jan, Šumice; Ludmila Doubravová, Šumice; Lukášová Zdenka, Šumice; Machálek Lukáš a Machálková Petra, Šumice; Michalčíková Anna, Bojkovice; Michelle See, Šumice; Novotná Hana, Krhov; Pipalovi Milan, Libuše a Eliška, Šumice; Pokorná Jitka, Bojkovice; Slivovi  Jan a Františka, Šumice;  Slivová Bronislava, Šumice; Smetanová Barbora, Praha; Synčáková Helena, Šumice; Ševečkovi Radim a Lenka, Šumice; Šídlová Anděla, Šumice;  Šuranská Marie, Šumice; Švihká Milena, Záhorovice; Tvrdoňová Božena, Mikovice; Vaculínová Anežka, Šumice; Veselá Marie, Nivnice; Vysloužilovi Jan a Miluše, Rudice.

Program: 

15. květen » pondělí: Šumice » Szymanów » Niepokalanów

Szymanów » Poutní místo Panny Marie Jazlovecké se nachází 50 km od Varšavy. Sochu Panny Marie Neposkvrněné zhotovil v Římě Tomáš Oskar Sosnowski v roce 1882. Socha je z bílého mramoru a váží 1000 kg. Byla umístěna v klášteře sester Panny Marii Neposkvrněné v  Jazlovci na Ukrajině. Dne 10.8.1883 byla socha Panny Marie posvěcená arcibiskupem Zikmundem Szczęsnem Felińskim. Od samého počátku se socha Panny Marie těšila velké úctě všech řeholních sester, a také věřících. Před Pannou Marií se modlily celé rodiny. Milostná socha Panny Marie byla korunovaná papežskými korunami dne 9. září 1945. Korunovaci jménem papeže vykonal tehdejší polský primas kardinál August Hlond. Po druhé světové válce přišlo Polsko o část východních hranic (západní část Ukrajiny, Běloruska a Litvy). Městečko Jazlovec, klášter sester a milostná socha Panny Marie se ocitly na Ukrajině. V roce 1946 byly sestry nucené tehdejším režimem opustit se sochou Panny Marie Jazlovec.  Své nové místo si našly v Szymanówě u Varšavy.  

Niepokalanów » je polský klášter minoritů několik kilometrů od města Varšava. Klášter vznikl na konci 20. let 20. století. Jeho stavbu inicioval sv. Maxmilián Kolbe, aby zde mohl pěstovat mezi řeholníky Mariánskou úctu a věnovat se apoštolátu tisku. Klášter se skládal z dřevěných dlouhých bloků. V některých se bydlelo, v jiných byla tiskárna a v jiném kaple. Tyto budovy měly být, dle přání sv. Maxmiliána, co nejjednodušší, aby se po čase musely obnovovat. Tímto chtěl spolubratry a především sebe směrovat k pokoře. V klášteře panoval čilý pracovní ruch, protože časopisy zde vydávané, především „Rytíř Neposkvrněné“ – vycházely v obrovském nákladu a veškerou práci v tiskárně obstarávali mniši. Zvláštností kláštera bylo to, že v něm žilo mnohokrát více řeholníků, než bylo v minoritských klášterních komunitách obvyklé. Za II. světové války byl klášter uzavřen a sv. Maxmilián podstoupil mučednickou smrt v Osvětimi. Dnes je to veliké poutní místo.  

Polsko - pout - květen 2017 (1)Szymanów

16. květen » úterý: Niepokalanów » Varšava » Svatá Lipka (Święta Lipka)

Varšava » Chrám Boží prozřetelnosti. Historie výstavby chrámu začala na konci 18. století. Dne 5. května 1791 se Parlament království Polska rozhodl postavit chrám Boží prozřetelnosti, na památku přijetí polské ústavy 3. května. Původně byla budova zamýšlena jako světský chrám Vyšší Prozřetelnosti, v souladu s myšlenkami osvícenství. Vzhledem k rozdělení Polska mezi Prusko, Rusko a Rakousko se však stavba podle návrhu architekta Jakuba Kubického nerozběhla. Byl postaven pouze fragment na místě dnešních botanických zahrad v Ujazdowskich Alejach. Po obnovení polského státu po první světové válce byla v roce 1930 vyhlášena architektonická soutěž na postavení chrámu. Tu vyhrál architekt Bohdan Pniewski. Chrám byl plánován na Mokotowskem Poli. Vzhledem k vypuknutí války však k realizaci projektu znovu nedošlo. 23. října 1998 bylo usnesení Sejmu z roku 1791 obnoveno. K jeho stavbě byl vybrán pozemek v nové obytné čtvrti Wilanów. Architektonickou soutěž vyhrál varšavský architekt profesor Marek Budzyński. Navrhl stavbu podzemního chrámu ve tvaru pahorku zarostlého travou, korunovaného světlíkem ve tvaru hvězdy. Projekt byl velmi vysoce hodnocen odborníky, ale setkal se s nelibostí konzervativních věřících, kteří požadovali konvenční církevní budovu. Dne 2. května 2002 byl slavnostně položen základní kámen. Stavba začala 25. února 2003. Stavba chrámu byla dokončena v roce 2016. Ke slavnostnímu otevření došlo 11. listopadu 2016

Polsko - pout - květen 2017 (2)Varšava » Chrám Boží prozřetelnosti

Svatá Lipka » Nejhezčí baroko v Polsku. Tento klášterní jezuitský komplex je považován za nejkrásnější barokní památku v Polsku. Na terén mariánské svatyně se vchází přes barokní bránu z 18. stol. Trojlodní interiér baziliky ohromuje přepychem. Největší atrakcí jsou barokní varhany z r. 1721. Během hry se pohybují sošky Matky Boží, anděla Gabriela a putti se zvonečky. Anděl na prostřední věži hraje na mandolíně a cherubíni se točí kolem vlastní osy. Po cestě do Svaté Lipky se zastavíme v městečku Giżycko. Giżycko je polským hlavním městem jachtařství, položené v Mazurském pojezeří mezi jezery Kisajno a Niegocin. Giżycko je jedním z hlavních přístavů na trase Velkých mazurských jezer a jedním z polských turistických a relaxačních center. Giżycko omývá voda dvanácti jezer.

17. květen » středa: Svatá Lipka » Malbork » Svatá Lipka » Mrągowo

Malbork » největší středověký hrad Evropy. Malé městečko Malbork, ležící necelých šedesát kilometrů od Gdaňsku, patří k vůbec nejvyhledávanějším turistickým atrakcím v celém Polsku. Tisíce návštěvníků sem každoročně  přijíždí obdivovat největší gotickou stavbu světa a jeden z  nejkrásnějších středověkých hradů Evropy. Základy rozsáhlého hradního komplexu, stojícího na břehu řeky Nogat, byly postaveny koncem 13. století. Již v roce 1309 sem bylo z italských Benátek přeneseno sídlo velmistra řádu německých rytířů, podle jehož patronky získal hrad své původní jméno – Marienborg. Hrad tvoří tři propojené hradní budovy, které jsou obklopeny silnými obrannými zdmi a věžemi. Prohlídku hradu můžete absolvovat s průvodcem, který vás upozorní na velký refektář, kuchyni, kapli, dormitář a velkolepé sály, strážní místa i cimbuří. Gotické interiéry jsou vskutku překrásné a zaujmou vás na první pohled. Kromě velmi zajímavé výzdoby najdete na hradě také sbírku jantarových šperků, uměleckých ručních prací, gotických soch, porcelánu i historických zbraní.

Polsko - pout - květen 2017 (3)Malbork » největší středověký hrad Evropy

Polsko - pout - květen 2017 (4)Mrągowo

18. květen » čtvrtek: Svatá Lipka » Gietrzwałd  » Čenstochová

Gietrzwald » Zde se v létě r. 1877 opakovaně  zjevila dvěma dětem, třináctileté  Justině Szafryńské a dvanáctileté  Barbaře  Samulowské. Panna Maria se přestavila jako Neposkvrněné početí Panny Marie  a požádala je, aby se lidé modlili každý den růženec. Tehdejší biskup Warmie Philip Krementz ustanovil zvláštní komisi k ověření pravdivosti zjevení a ta po čase tuto pravost  a  autentičnost potvrdila. V dnešní době je poutní chrám Matky Boží Gietrzwaldské rušným poutním místem. Tento skvěle udržovaný chrám s překrásným interiérem obdržel od Pavla VI. v r. 1970 titul Basilica minor.

Jasná Hora » je paulinský klášter v polském městě Čenstochová a nejvýznamnější poutní místo Polska. Význam Jasné Hory daleko přesahuje polské hranice, ročně ji navštíví asi 5 miliónů poutníků, nejen z Polska, ale i ze zahraničí, zejména z České republiky, Slovenska a Maďarska. Řada z nich podniká svou pouť pěšky, některé poutní trasy jsou několik set kilometrů dlouhé. V klášterní bazilice Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie se nachází slavná ikona Panny Marie Čenstochovské, které řada věřících připisuje zázračné vlastnosti. Mnozí jí přisuzují podíl na záchraně kláštera a celého Polska v roce 1655, kdy se posádka asi 260 mužů (včetně řeholníků) ubránila těžce opevněný klášter proti asi 3,5 tisícové švédské armádě. Této jinak z čistě vojenského hlediska nepříliš významné bitvě je připisován enormní význam, neboť zákeřný útok na národní svatyni (původně jí byla přislíbena nedotknutelnost) rozzuřil polské obyvatelstvo, které (povzbuzené její úspěšnou obranou) zareagovalo rozsáhlými povstáními, která Švédové nedokázali zvládnout.

Polsko - pout - květen 2017 (5)

Gietrzwald – v bazilice a na místě zjevení Panny Marie v roce 1877

Polsko - pout - květen 2017 (6)

19. květen » pátek: Čenstochová » Šumice

Polsko - pout - květen 2017 (7)Čenstochová (Jasná Hora) – mše sv.