Kraków » květen 2016

Poutní zájezd do Polska » 27.-28. květen 2016

Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství – Krakov – Łagiewniki

Bazilia Božího milosrdenství

Seznám poutníků:

Bartoš Roman, Šumice; Bartoš Šimon, Šumice; Bartošová Marie, Šumice; Bernátková Helena, Šumice; Borisová Eva, Šumice; Bus Piotr, Polsko; Dvořáčková Jarmila, Šumice; Gregovská Ludmila, Rudice; Hanáková Františka, Šumice; Hasoňová Marie, Šumice; Hasoňová Stanislava, Šumice; Horecká Ludmila, Šumice; Horecká Milada, Rudice; Hřibová Marie, Šumice; Hudeček František, Šumice; Hudečková Marie, Šumice; Hušková Ivana, Rudice; Janíčková Jana, Šumice; Jurnyklová Iva, Šumice;Juřeník Dušan, Šumice; Juřeníková Bohumila, Šumice; Juřeníková Božena, Šumice; Juřeníková Františka, Šumice; Juřeníková Helena, Šumice; Juřeníková Klára, Šumice; Juřeníková Kristýna, Šumice; Juřík Libor, Rudice; Juříková Zdeňka, Rudice; Kalina Tomáš, Šumice; Kalinová Adriana, Šumice; Kalousová Jitka, Šumice; Kavková Ludmila, Rudice; Kubáň František, Šumice; Kubáňová Alena, Šumice; Kubenová Anna, Šumice; Kubicová Emilie, Šumice; Kučeříková Marie, Přečkovice; Kusák František, Rudice; Kusák Pavel, Rudice; Kusáková Irena, Rudice; Kusáková Ludmila, Rudice; Lekešová Hana, Šumice; Lisowski Jan Šumice; Lukášová Marie, Rudice; Lukášová Zdenka, Rudice; Macková Věra, Šumice; Machálek Lukáš, Šumice; Machálková Petra, Šumice; Malcová Jaroslava, Rudice; Navrátil Jiří, Záhorovice; Navrátilová Věra, Záhorovice; Neumann Martin, Šumice; Novotná Hana, Krhov; Olbertová Libuše, Šumice; Ondřejová Zdenka, Šumice; Pipal Milan, Šumice; Pipalová Eliška, Šumice; Pipalová Libuše, Šumice; Pokorná Jitka, Bojkovice; Priessnitzová Anna, Rudice; Ryšková Štěpánka, Šumice; Salvetová Vladimíra, Záhorovice; Slíva Jan, Šumice; Sliva Václav, Šumice; Slivová Bronislava, Šumice; Slívová Františka, Šumice; Smíštíková Renáta, Ostrožská Nová Ves; Surá Jarmila, Rudice; Synčáková Helana, Šumice; Synčáková Marie, Šumice; Szymurdová Jarmila, Šumice; Ševeček Radim, Šumice; Ševečková Lenka, Šumice; Šídlo Vojtěch, Šumice; Šídlová Anděla, Šumice; Šidlová Jarmila, Šumice; Šmídová Martina, Šumice; Šmídová Zdeňka, Šumice; Šuranská Marie, Šumice; Tlachová Alena, Šumice; Tlachová Marie, Šumice; Tomanec Miroslav, Záhorovice; Tomek Oldřich, Šumice; Vaculínová Anežka, Šumice; Valášková Marie, Rudice; Valášková Věra, Šumice; Věrná Bohumila, Šumice; Vysloužil Jan, Rudice; Vysloužilová Miluše, Rudice; Zajíc František, Šumice; Zajícová Milena, Šumic; Žampachová Zdeňka, Šumice; Žufanková Ludmila, Šumice.

Program

27. květen » pátek

Odjezd autobusem ze Šumic od fary: Šumice – Trenčín – Žilina – Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovnia – Piwniczna Zdrój – Kosarzyka. Dopoledne návštěva kláštera sester Klarisek v městě Stary Sącz – modlitba u hrobu sv. Kingi, kterou svatořečil Jan Pavel II., během svého pobytu ve zdejším místě dne 16.06.1999. Návštěva papežského oltáře, kde sv. Jan Pavel II., sloužil mši svatou.

Sv. Kinga se narodila v uherské královské rodině Arpádovců, která vydala mnoho svatých. Z této dynastie pocházel sv. Štěpán, hlavní patron Uher, i jeho syn Emerich, sv. Alžběta Durynská, sv. Hedvika Slezská, sv. Anežka Pražská, a sestry sv. Kingy: sv. Markéta (1242-1270), bl. Jolanta (1244-1304), bl. Konstancie (+1288). Rodiče sv. Kingy – král Béla IV. a Marie Laskaris – byli františkánští terciáři. Než sv. Kinga vstoupila do kláštera klarisek ve Starém Sanczu, který založila, žila se svým zbožným mužem po 40 let v plné čistotě a dílech dokonalosti. Podle františkánské tradice spojené zvláště s pobytem sv. Kingy a knížete Boleslava Stydlivého v Novém Korczynu, oba vstoupili do třetího řádu sv. Františka z Assisi. Sv. Kinga (1234-1292) žila ve vzdáleném středověku. Avšak z perspektivy věčnosti je to jen chvíle, jakoby stálá přítomnost. Slavné svatořečení sv. Kingy, které vykonal Svatý otec Jan Pavel II. 16. června 1999 ve Starém Sanczu, bylo, lze tak říci, triumfálním, vpravdě královským návratem wawelské kněžny a paní Sandeckých zemí, patronky Polska a Litvy, v novém titulu světice. Web: www.klaryski.stary.sacz.pl; www.parafia-kosarzyska.piwniczna.com

Odpoledne: příjezd do rodné farnosti o. Jana a vyšlap k rodnému domu – kde žijí rodiče a sestra s rodinou. V 18 hod. společná mše svatá ve farním kostele za účasti místních farníků. Po mši svaté odjezd do hotelu „Iskra“. Zde bude následovat večeře a nocleh.

28. květen » sobota

Ráno budíček, hygiena a balení věci … odjezd do Krakova. V 10.30 hod., mše svatá v chrámu Božího milosrdenství. Odpoledne odjezd do Šumic: Krakow – Wadowice – Český Těšín – Šumice. 

Fotogalerie