Pouť do Svaté země 2018

Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství – židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

Římskokatolická farnost Šumice a AWER TOUR s. r. o.
 Vás zve na poutní zájezd do Svaté Země
Termín: 13. 3. - 20. 3. 2018
 Cena: 18 200 Kč 
 (Konečná cena 18 200 Kč + 100 USD)

 V ceně je započítáno:

 • letenka, letištní a palivové příplatky
 • 7 x ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním

Zařízením

 • doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi
 • odborný průvodce – kněz
 • doprava z Bratislavy na letiště a zpět

V ceně není započítáno:

 obslužné, vstupy podle programu a taxík na horu Tábor, což představuje částku 100 USD (uhradíte průvodci ve Sv. zemi) a komplexní cestovní pojištění Union 55,- Kč/os./den (nepovinné)

RÁMCOVÝ PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU:

 1. den: doprava z Brna a Šumic a Bratislavy na letiště do Vídně s následným odletem do Tel Avivu. Transfer autobusem do Betléma, ubytování, večeře a nocleh.
 2. den: po snídani celodenní prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka. Odpoledne prohlídka Ain Karem, návštěva místa narození Jana Křtitele a místa navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh v Betlémě.
 3. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru: hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra, Tabgha – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. U jezera je možnost zakoupení obědu – tradiční ryby sv. Petra a plavby lodí po jezeře. Řeka Jordán – místo, kde byl Pán Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem, obnovení křestních slibů. Kána Galilejská – místo prvního zázraku, kde si manželé mohou obnovit své manželské sliby. Večeře a nocleh v Nazaretu / Tiberias.
 4. den: po snídani prohlídka Nazaretu – baziliky Zvěstování, Kostela sv. Josefa. Odpolední výstup na horu Tábor (taxíkem), prohlídka kostela Proměnění Páně. Odjezd do Haify, návštěva kostela Stella Maris. Pokračování v cestě do Betléma. Večeře a nocleh v Betlémě.
 5. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města – Betfage, návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Pater Noster (Otčenáš), návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, Baziliky Agónie – místa smrtelného zápasu Pána Ježíše, kostela Hrobu Panny Marie. Přechod ke Zdi nářků, kostel Galicantum (místo Petrova zapření a Kristova uvěznění), Hora Sion – Večeřadlo a bazilika Zesnutí Panny Marie. Večeře a nocleh v Betlémě. 
 6. den: po snídani prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Přejezd Judskou pouští, návštěva Jericha, zastávka u Mrtvého moře s možností koupání. Odpoledne fakultativní výlet na Massadu a do Kumránu (cena cca 35,- USD, minim. počet zájemců – 20 osob). Večeře a nocleh v Betlémě.
 7. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma, prohlídka Starého města. Křížová cesta-Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii-Golgotě. Večeře a nocleh v Betlémě.
 8. den: snídaně, odjezd autobusem do Tel Avivu s následným odletem. Transfer autobusem do Bratislavy/Brna.

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou. růvodce si vyhrazuje změnu pořadí nvštěvovaných míst. Platnost pasu musí být 6 měsíců po návratu!!

 

 Pouť provází Mons. ThDr.Ing. Jozef Jančovič PhD.

 

Seznám poutníků: