ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠUMICE a RUDICE

DEN

MÍSTO

ČAS

ÚMYSL

07.07.2024 

14. neděle v mezidobí  

ŠUM 9:00 Za živé a zemřelé hasiče při příležitosti 130. výročí založení  Sboru dobrovolných hasičů
14:00 Adorace
RUD 7:30 Za živou a zemřelou  rodinu Pešátovu
Pondělí 08.07.2024 ŠUM 18:00 Za zemřelou Hanu Lekešovu,  rodiče a celou živou a zemřelou rodinu                                                         (208)
Úterý    09.07.2024      
Středa   10.07.2024 RUD 15:00 Pobožnost k Božímu milosrdenství
ŠUM 18:00  Na poděkování P. Bohu a P. Marii za 80 let života, 60 let manželství, s prosbou o Boží ochranu do dalších let pro celou rodinu
Čtvrtek  11.07.2024 RUD 17:00 Za † Aloise Chupíka a za celou živou a † rodinu
Pátek    12.07.2024

 

ŠUM 15:00 Pobožnost k Božímu milosrdenství
18:00 Za † Františka Zajíce, rodiče, bratry Miloše a Josefa, celou živou rodinu a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje                                                                 (276)
Sobota  13.07.2024 ŠUM 7:30 Za zemřelé  Marii Ševečkovu a Marka Ševečka a celou živou a zemřelou rodinu                                            (335)
14.07.2024 

15. neděle v mezidobí  

 

ŠUM 8:30 Za farníky
RUD 10:00 Za zemřelou Ludmilu Šašinkovu, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
07.07.2024 

14. neděle v mezidobí  

 

ŠUM 9:00 Za živé a zemřelé hasiče při příležitosti 130. výročí založení  Sboru dobrovolných hasičů
14:00 Adorace
RUD 7:30 Za živou a zemřelou  rodinu Pešátovu