Počet osob na bohoslužbách

napsal: jlisowski  → 

Ve druhé fázi tzv. uvolňování krizových opatření (od 11. května 2020) je možné, aby se bohoslužeb účastnilo nejvýše 100 osob. Od 25. května jsou povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. 

Veškeré bohoslužby nadále podléhají těmto pravidlům:

– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).

– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.

– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

– Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm.

– Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.

– Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

– Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.

– Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Chtěl bych říct, že ačkoli od 25. května je povolený větší počet účastníků bohoslužeb, tak pro mnoho farnosti a také pro naší farnost není možné, aby v kostele bylo více než 100 osob, pokud chceme dodržet nařízené vládou odstupy. Proto zatím do kostela na nedělní mši svatou, můžou přijít jenom ti, kteří mají vstupenku. Vstupenky jsou na stole v KD, kde se konají bohoslužby nebo na faře. Za dodržování pravidel stanovených vládou je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. Takže není pravdou, že někdo může a někdo nemůže na bohoslužbu, ale může ten, kdo má vstupenku. Děkuji za pochopení.


Podle zákona č. 240/2000 Sb. a podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb, mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat od správního orgánu pokutu až 10 000 korun, právnické osoby (jako kněz a farnost) až do 3 miliony.