Národní pouť na Velehradě 5. července 2022 a krojování

napsal: www.ado.cz  → 

Drazí bratři a sestry, 

Naši biskupové z Olomouce naše farnosti a každého z nás chtějí pozvat na Národní pouť na Velehradě 5. července 2022 – jejímž hlavním tématem je podpora rodiny a v dnešní době zvláště modlitba za mír a ukončení války na Ukrajině. Zveme vás všechny, kteří toužíte po míru a pokoji. Zveme taky vás, kteří usilujete o zachovávání naších národních tradic a jste ochotni přijít podpořit tuto letošní národní pouť ve vašem tradičním kroji. Rádi bychom tak ještě více prohloubili tradici našich předků, kteří v minulosti putovávali na toto naše národní moravské poutní místo v kroji, aby ukázali jeho jedinečnost. Zároveň chceme připomenout i jednoho z hlavních obnovitelů tohoto místa – služebníka Božího, olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnete přijet na Velehrad v kroji, bude připraveno místo na převlečení a zajištěno přední místo před tribunou, kam se krojovaní společně s hudbou přesunou v organizovaném průvodu. Mši svatou bude doprovázet velká dechová hudba, která je složena z muzikantů ze všech regionů naší země. Bližší informace získáte na webu Národní pouti www.velehrad.eu. Zájemci, kteří budou chtít přijít v kroji, vyplní jednoduchý formulář, kterým se přihlásí a následně obdrží všechny důležité organizační pokyny.  Hlavním celebrantem mše svaté bude kardinál Michael Czerny z Říma, který se narodil v Brně a je jedním z nejbližších spolupracovníků papeže Františka. 

Mši svatou přenáší v přímém přenosu Česká televize.

Těší se na setkání s Námi.

Naši biskupové z Olomouce a organizátoři poutě