Mše svaté na 2. postní neděli

napsal: ŘKF Šumice  → 

Usnesení Vlády ČR ze 23. 12. 2020Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének. Pro farní kostel v Šumicích max. počet osob je stanovený na 40 os.

Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Účast na mši svaté nahlašujte telefonicky, e-mailem nebo SMS

Na mši svatou přihlašujte se u pana Karla Koníčka » 777 291 177

Prosím, nevolejte na uvedené číslo v neděli dopoledne, ale vždy odpoledne. Dík.

Prosím také, aby ti, kteří se přihlásí na mši svatou a z nějakých důvodu nemůžou jít k kostela, aby se neprodlené odhlásili. Někteří farníci se opakovaně přihlašuji na mši svatou, ale pak do kostela nepřijdou. Je to hodně sobecké, protože jiní by do kostela rádi přišli. Proto ti, kteří opakovaně nepřijdou na mši svatou a nezruší svou účast, pak těm nebude umožněno se přihlásit na bohoslužbu!!!

Sobotní mše s nedělní platností - 27. února v17.00 hod.

Jitk-Slám Hana-Hřib Jind-Babá Eva-Břez
Kami-Břez Karo-Břez Jana-Posp Mari-Mand
Fran-Juře Blaž-Podš Jana-Kude Mari-Brum
Luci-Brum Blan-Horč Jaro-Horč  Sylv-Vele
Mari-Miku Zbyn-Jank Blan-Jank Luká-Jank
 Fran-Hrnč Pave-Jurá Kate-Jurá Vikt-Jurá
Ladi-Jurá Vlad-Plís Vlad-Plís Fran-Bosá
Mari-Bosá Mart-Vele Miro-Vele Fran-Tlach 
Mari-Tlach  Pavl-Tomk Lenk- Ševe Jan-Ševe
Anna-Ševe Radi-Ševe Anež-Kozu   Res č.p. 75
Res č.p. 75 Res č.p. 75 Res č.p. 75 Res č.p. 75

1. neděle postní » 28. února « mše svatá v 7:30 hod. 

 Štěp-Koní Fran-Vele Lenk-Koní Mark-Rusi
Adam-Rusi Barb-Rusi Miro-Juře Mart-Juře
 Oto-Bach Miro-Bach Fran-Juře Alen-Juře
Mich-Kova Mari-Kova Bože-Juře Mari-Šura
Hana-Juře Jiří-Juře Vojt-Haso Mari-Dvoř
Ludm-Dubr  Mari-Tlach Petr-Tlach  Jana-Janí
Marc-Chme Jose-Chme Fran-Šojd Ludm-Šojd
 Pave-Leke Hana-Leke Šimo-Leke Jaku-Leke
Pave-Leke Marc-Koře  Anež-Vacu Mari-Kela
Mari-Kozu Mari-Mich Lubo-Vele Jitk-Vele
Res č.p. 128 Res č.p. 128 Res č.p. 128  Res č.p. 128 

1. neděle postní » 28. února « mše svatá v 10:30 hod.

Miro-Dvoř Zden-Zají Karo-Zají Hele-Ševe
Anna-Kutn Mari-Peká Stan-Holb Bože-Válo
Jose-Vála Mari-Wasn Hors-Wasn  Pavl-Uhro
Mich-Uher Vero-Uhro Alen-Hrnč Blan-Hrnč
Mare-Juře Mari-Hude Fran-Hude Pavl-Haso
Joná-Vele  Adri-Kali Deni-Kali Jaku-Steh
Jarm-Such Ján-Such  Kate-Cape Luká-Cape
Fran-Jurá Stan-Šojd Ladi-Brum Oldř-Tome
Bohu-Juře Fran-Haná Anna-Kube Jaro-Janč
 Vojt-Šídl Jarm-Šídl  Mari-Haso  Ladi-Haso 
 Jarm-Hřib Jarm-Kude Andě-Šídl  Ludm-Horč