Modlitba zasvěcení Božímu Milosrdenství

napsal: ŘKF Šumice  → 

Bože, Milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, Trojjediný Bože, vždy nacházeli naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.