Liturgické knihy

Misál

Misál

Obsahuje všechny modlitby ke mši svaté. Je zároveň uspořádán podle pořadí jednotlivých částí mše svaté a liturgického roku.

Lekcionář

Lekcionář je liturgická kniha obsahující úryvky z Bible určené pro jednotlivé dny církevního roku nebo zvláštní příležitosti. Při bohoslužbě spočívá na ambónu (pultu) nebo ho drží jeden z ministrantů, na některých místech ale bývá i jen tak někam odložen.

1. díl – lekcionář na neděle (nedělní cyklus A, B, C) a slavnosti Páně.
2. díl – lekcionář pro dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční.
3. díl – lekcionář pro liturgické mezidobí od 1. do 17. týdne.
4. díl – lekcionář pro liturgické mezidobí od 18. do 34. týdne
5. díl – lekcionář pro mše ke cti svatých a o posvěcení kostela
6. díl – lekcionář k různým příležitostem: mše spojené s určitými obřady a za různé potřeby.

Lekcionář II.

II. lekcionář pro dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční.

Lekcionář III.

III. lekcionář pro liturgické mezidobí od 1. do 17. týdne.

Lekcionář IV.

IV. lekcionář pro liturgické mezidobí od 18. do 34. týdne

Lekcionář V.

V. Lekcionář pro mše ke cti svatých a o posvěcení kostela