Malá farní zahrada

Zde bych chtěl ukázat několik fotografií o tom, jak vznikala Malá farní zahrada. Dnes si asi málokdo dovede představit, jak to zde vypadalo před několika lety. Od roku 2013, kdy jsem nastoupil do farnosti, bylo mou snahou pořídit každý rok nějakou fotografii zahrady. Dnes se po letech můžeme vrátit na začátek a na základě fotografií se projít dějinami Malé farní zahrady :-)

Fotogalerie zahrady » rok 2013

Fotogalerie zahrady » rok 2014

Brigáda biřmovanců » 25.4.2015

Fotogalerie zahrady » rok 2017

Malá farní zahrada – Brigádníci

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2017

rok 2018

rok 2019