Lidové misie 2019

Lidové misie 2019

4. 10. – 13. 10. 2019

www. misievefarnosti.cz

Modlitba za misie

Milosrdný Bože, prosíme tě o tvé požehnání pro misie. Rozdávej své milosti, aby misijní obnova farnosti vedla všechny ke smíření s tebou i mezi sebou navzájem. Povzbuzení tvými slovy „proste a dostanete“, prosíme tě o svaté oduševnění, o dar pravé lítosti a opravdovou změnu k lepšímu. Pronikej ohněm Ducha svatého srdce těch, kteří nechtějí přijmout tvou milost, a pomoz jim k obrácení. Ať Duch svatý osvěcuje misionáře, aby slovo, které budou hlásat, mělo spásný účinek. K tvým nohám, Matko Boží, skladáme celou misijní práci ve farnosti (název farnosti). Pomoz hříšnikům najít cestu k obrácení. Posilni slabé a přitáhni je všechny ke svému Synu Ježíši Kristu. Amen. Sv. Vincente de Paul, patróne lidových misií, oroduj za nás.