Křížové cesty

napsal: Jiří Bradáč  → 

Neděle 19. 3 . Farní rada, 26. 3. Schola, 2.4.  Biřmovanci

Pátek 17.3. Koníčková a Rusiñáková, 24.3. Anna Kutnarová, 31.3. Slívová a Kalousová