Kancelář

Číslo bankovního účtu ŘKF Šumice » 188204135/0300

Na platební příkaz napsat poznámku na jaký účel je věnovány dar

Důležité je slovíčko „dar

Například:
 dar na výmalbu kostela
 dar na topení
 dar na elektřinu

Co se platí ve farnosti:

všechny režijní náklady: voda, plyn, topení na faře (kněz se podílí nájmem)
elektřina (kostel, fara, pastorační centrum)
plyn ((kostel, fara, pastorační centrum)
bohoslužebné náklady – svíce, kadidlo, noviny, výzdoba, víno, hostie
opravy fary a kostela
vybavení fary a kostela
kancelářské potřeby
daně a poplatky, sbírky
pojištění

Variabilní symbol: napište číslo domu
Do poznámky napište svůj e-mail, abych Vám mohl poděkovat 

 

Přihláška k svátosti biřmování