Farní pouť do skalního sanktuária Božího milosrdenství v Butkově

napsal: jlisowski  → 

Farní pouť do skalního sanktuária Božího milosrdenství v Butkově – sobota 18. května 2019

Už jste navštívili skalní sanktuárium Božího Milosrdenství na hoře Butkov? A víte, že toto nejmladší poutní místo na Slovensku je od nás vzdáleno asi 85 km? Svoji pouť začněme už ve vesničce Ladce, v kostele Božího Milosrdenství. Tento malý, ale překrásný kostelík byl vysvěcen v roce 2016. Na ústředním místě v kostele je oltář z bílého mramoru dovezeného z Makedonie. V oltáři jsou uloženy relikvie sv. sestry Faustýny. Za oltářem visí obraz Milosrdného Ježíše, který je věrnou kopií milostivého obrazu z baziliky Božího Milosrdenství v Krakově, a je darem Kongregace sester Božího Milosrdenství.

Od kostela se přesuneme kolem Považské cementárny na parkoviště za obec Ladce. Cesta je značena směrovkami. Z parkoviště vede lesem cesta pro pěší na horu Butkov. Zpočátku je cesta náročnější, strmější, ale asi od poloviny ji lemuje křížová cesta, a zde poutník obvykle zvolní a může se věnovat modlitbě a meditaci. Každé zastavení této křížové cesty je vyložené kamenem, na kamenných deskách jsou vyryta Ježíšova slova z Deníčku sv. Faustýny. Dvě lavičky slouží nejenom k odpočinku, ale umožňují i poklidné rozjímání nad Kristovou smrtí a nekonečným Božím Milosrdenstvím.

Po ukončení křížové cesty se před námi objeví překrásný výhled na Sanktuárium Božího Milosrdenství v pozadí s výhledem na údolí řeky Váh a okolní vesnice. Na tomto posvátném a magickém místě je mnoho příležitostí k modlitbě a rozjímání. Svůj čas tu můžete strávit u 12 metrů vysokého kříže, v Kapli Božího milosrdenství u Milosrdného Ježíše nebo u Panny Marie rozvazující uzly, dále u pomníku sv. Jana Pavla II. nebo u pomníku sv. sestry Faustýny. Další příležitost ke ztišení máme před 6 metrů vysokou sochou Panny Marie – Matky milosrdenství, která byla požehnána teprve 19. května 2018. Socha je umístěna na třímetrovém podstavci s textem z Deníčku sv. Faustýny: „Jsem nejenom Královou nebe, ale i Matkou milosrdenství a tvojí matkou“.

Čas strávený na tomto požehnaném místě každého určitě uvede v úžas. Úžas nad krásou okolní přírody, kterou nám dal náš nebeský Otec, úžas nad únavnou a těžkou prací mnoha zapálených věřících. A také nabudeme jistotu, že ať hřešíme více či méně, ať už nás životem doprovází větší či menší kříže, pokud vše s pokorou odevzdáme a svěříme našemu nebeskému Otci a Panně Marii, je zde pro nás připraveno nekonečné a bezedné Boží Milosrdenství!

Program

09:45 hod. » odjezd z Rudic od Obecního úřadu
10:30 hod. » odjezd ze Šumic (od fary)
12:30 hod. » Modlitba Křížové cesty
15:00 hod. » Modlitba Korunky Božího milosrdenství
15:15 hod. » Mariánské písně  – operní zpěvák Jaroslav Dvorský
15:30 hod. » mše sv. – Hlavní celebrant Mons. Tomáš Galis, biskup ze Žiliny.
17:00 hod. » odjezd do Rudic a Šumic

Předpokládaný návrat kolem 19 hod.

Cena pro jednu osobu: 250 Kč

Zápisy na pouť:

V Rudicích u paní Miluši Vysloužilové.
V Šumicích u o. Jana (vždy po mši sv.) nebo na faře.