Farní oznámení pro 22. neděli v mezidobí

napsal: P.M.R.  → 

Šumice: schůze farních rad nově jmenovaných ( i členů z minulého volebního období)—středa 31. září 2022 po večerní mši svaté.

 

Návštěvy nemocných:

Farnost Rudice — čtvrtek 1. září odpoledne

Farnost Šumice — pátek  2. září odpoledne

 

Mše svatá „na  jezerách“

Přijměte pozvání na mši svatou, který by se opět uskuteční u rybníků u kříže za Šumicemi .

A to tuto sobotu 3. září 2022 v 14:00 hodin.

S členy pastorační rady farnosti Šumice probereme organizační  záležitosti na schůzi tuto středu (31.9.).

 

Přihlášky do nábořenství:

Kdo z rodičů chce, aby jeho dítě chodilo do náboženství na ZŠ v Šumicích a neodevzdal přihlášku před prázdninami, učiňte tak, prosím obratem. Již se bude domlouvat na škole rozvrh výuky.

 

Přihlášky na přípravu k biřmování:

Zájemci o přípravu na biřmování přijďte se zapsat do zákristie po kterékoliv mši svaté.

 

Děkanátní centrum pro rodinu a Charita Uherský Brod  zvou na POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN ve středu 7. září 2022. Přihlášky se podávají na faře v Uh. Brodě, bližší informace tel.: 731 402 169