Farní ohlášky o neděli 16. října 2022

napsal: P.M.R.  → 

V tomto týdnu: pondělí—čtvrtek zde nebudou bohoslužby z důvodu konání duchovních cvičení P. Milana.

Na zadané mešní úmysly v těchto dnech budou mše sv. odslouženy v místě konání exercicií.

 

V případě pohřbu kontaktujte o. Milana telefonicky (nejlépe SMS), pak se Vám ozve. (tel.: 731 402 096)

V případě zaopatřování se obracejte na duchovní správce nejbližších farností                                                                                                                     (např.: Bojkovice P. Jiří Doležel tel.: 731 621 211).

 

Toto pondělí se uskuteční modlitební setkání Fatimského apoštolátu. Začátek je v 17:00 hodin.                                                   Přijďte i ostatní modlit se za aktuální problémy dnešní doby.

 

Po čase Covidovém, nepřejícím různým aktivitám, se uskuteční duchovní obnova farnosti v návaznosti na Lidové misie, které  proběhly ve farnosti Šumice a Rudice v roce 2019.

Obnova se uskuteční v termínu: středa 2. až neděle 6. listopadu t.r.

 

  1. 10. 2022 po večerní mši svaté v Šumicích se uskuteční setkání farních rad. Je třeba zvláště projednat organizační zajištění výše zmíněné duchovní obnovy.

 

První setkání biřmovanců se uskuteční v sobotu 29. 10. 2022

v 17:00 hodin v kostele v Šumicích. (přineste si s sebou psací potřeby  a sešit na poznámky).