Čtení na neděle a svátky

Čtení na neděle a svátky
Datum a svátek Hod Lektoři
2. červen

9. neděle v mezidobí

9:00 Marek Juřeník (527)
9. červen

10. neděle v mezidobí

7:30 Bronislava Slívová (314)
10:30 Ludvík Hovorka (13)
16. červen

11. neděle v mezidobí

7:30 Vít Kadlčík (248)
9:00 Rodiče dětí
23. červen

12. neděle v mezidobí

7:30 Lenka Horalíková (16)
10:30 Marek Šojdr
30. červen

13. neděle v mezidobí

7:30 Jitka Kalousová
10:30 Marie Zetková (108)
7. červenec

14. neděle v mezidobí

7:30 Bronislava Slívová (314)
14. červenec

15. neděle v mezidobí

7:30 Hana Juřeníková (477)
21. červenec

16. neděle v mezidobí

7:30 Marie Zetková (108)
28. červenec

17. neděle v mezidobí

7:30  Ludvík Hovorka (13)
4. září

18. neděle v mezidobí

7:30 Marie Dvořáková