Pastorační plán farnosti 2018

Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono. (Jak 4, 15)

 

DUBEN 2018

8. (neděle) » křest: Lukas George Petrou, Velká Británie (11 hod.)

8. (neděle) » křest: Zachary George Petrou, Velká Británie. (11 hod.)

14. (sobota) » svatba: Tereza Jurnyklová – Jan Šatánek.

28. (sobota) » křest: Jakub Zajíc. (11 hod)

 

ČERVEN 2018

03. (neděle) » průvod Božího Těla

09. (sobota) » Biřmování (10.30 hod)

16. (sobota) » svatba: Hana Hřibová – Vladimír Hynek.

16. (sobota) – Jáhenské svěcení bohoslovce Martina. (pojedeme autobusem do Bratislavy)

24. (neděle) » První sv. přijímání

30. (sobota) » svatba: Radek Hala – Soňa Kočícová (11 hod).

 

SRPEN 2018

18. (sobota) » svatba: Martin Josefík – Irena Churá

 

ZÁŘÍ 2018

9. (neděle) » Patrocinium farního kostela – Narození PM – Hody (9 hod)

 

ŘÍJEN 2018

27. (sobota) » svatba: