Pastorační plán farnosti 2019

Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono. (Jak 4, 15)

ÚNOR

11.02.2019 » den nemocných – společné udílení sv. nemocných v kostele

16.02.2019 » farní ples

17.02.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

BŘEZEN

06.03.2019 » Popeleční středa – začátek postní doby

17.03.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

DUBEN

07.04.2019 » zpověď před velikonocemi

14.04.2019 » Květná neděle, žehnání ratolestí

18.04.2019 » Zelený čtvrtek

19.04.2019 » Velký Pátek

20.04.2019 » Bílá sobota – modlitba u Božího hrobu

21.04.2019 » Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

21.04.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní velikonoční mši svaté)

28.04.2019 » Neděle Božího Milosrdenství (mše sv. ve 14 hod)

KVĚTEN

19.05.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

ČERVEN

08.06.2019 » svatba: Kamila B. a Matěj P. 

08.06.2019 » Plavba lodí po Baťově kanále a řece Moravě (zápisy u bohoslovce MŠ)

09.06.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

15.06.2019 » Kněžské svěcení jáhna Martina N., v Bratislavě (9.30 h)

15.06.2019 » Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání 

16.06.2019 » První svaté přijímání

23.06.2019 » Průvod Božího Těla (9 hod)

29.06.2019 » primiční mše svatá novokněze Martina Neumanna v rodné farnosti

30.06.2019 » 19. výročí posvěcení kostela

30.06.2019 » primiční mše svatá novokněze Martina Neumanna (9 hod)

ČERVENEC

06.07.2019 »  125 výročí vzniků SDH v Šumicích (mše sv. ve 14 hod)

21.07.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

SRPEN

03.08.2019 » Farní pouť na Provodov

18.08.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

ZÁŘÍ

08.09.2019 » Patrocinium farního kostela – Narození PM – Hody (9 hod)

15.09.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

ŘÍJEN

04.10.2019 » Lidové misie – do 10.10.2019

06.10.2019 » růžencová pouť v Uherském Brodě

20.10.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

LISTOPAD

17.11.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

PROSINEC

15.12.2019 » Farní kavárna (po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin)

24.12.2019 » štědrý den – mše sv. v 15:00 a 21 hod.

27.12.2019 » Vánoční setkání nejen seniorů (15 hod)

31.12.2019 » farní silvestrovské posezení (16 hod)

Farní kavárna slouží k pravidelnému setkávání farníků po nedělní ranní mši svaté, tedy od cca 8.30 hodin v prostorách pastoračního centra. Je to příjemná možnost jak si v klidu a teple popovídat, seznámit se blíže s „tvářemi“, které známe pouze od vidění z kostela. No a jak už z názvu vyplývá dáme si k tomu kávu nebo čaj a něco malého k zakousnutí.