Pastorační plán farnosti 2021

Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono. (Jak 4,15)

 

ÚNOR

03.02.2021 » Svatoblažejské požehnání (mše sv. v 17 hod.)

17.02.2021 » popeleční středa – začátek postní doby

 

BŘEZEN

28.03.2021 » Květná neděle, žehnání ratolestí

 

DUBEN

01.04.2021 » Zelený čtvrtek

02.04.2021 » Velký Pátek

03.04.2021 » Bílá sobota – modlitba u Božího hrobu

04.04.2021 » Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

11.04.2021 » Neděle Božího Milosrdenství (mše sv. ve 14 hod)

24.04.2021 » svatba

 

KVĚTEN

10.05.2021 » Prosebné dny – pobožnost u MB Hostýnské

11.05.2021 » Prosebné dny – pobožnost u PM Provodovské

12.05.2021 » Prosebné dny – pobožnost u Kříže

22.05.2021 » svatba → ZK a RH

31.05.2021 » závěr májových pobožnosti

 

ČERVEN

03.06.2021 » Boží Tělo. 

12.06.2021 » křest: MV

12.06.2021 » svatební obřad → DV a VD

27.06.2021 » 21. výročí posvěcení kostela

 

SRPEN

07.08.2021 » Farní pouť na Provodov (mše sv. v 17.30 hod.)

14.08.2021 » křest → Sebastian Tlach

21.08.2021 » svatba  MP a PT

28.08.2021 » svatba  PB a VH

 

ZÁŘÍ

 

12.09.2021 » Patrocinium farního kostela – Narození PM – Hody (9 hod)

18.09.2021 » svatba → PJ a JP

25.09.2021 » křest → Lukáš Běťák (11 hod)

 

PROSINEC

24.12.2021 » Štědrý den – mše sv. v 15:00 a 21 hod.

31.12.2021 » farní silvestrovské posezení (16 hod)