Pastorační plán farnosti 2019

Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono. (Jak 4, 15)

 

16.02.2019 » farní ples

21.04.2019 » Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

08.06.2019 » svatba: Kamila B. a Matěj P. 

15.06.2019 » Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání 

16.06.2019 » První svaté přijímání

23.06.2019 » Průvod Božího Těla (9 hod)

30.06.2019 » 19. výročí posvěcení kostela

06.07.2019 »  125 výročí vzniků SDH v Šumicích (mše sv. ve 14 hod)

03.08.2019 » Farní pouť na Provodov

08.09.2019 » Patrocinium farního kostela – Narození PM – Hody (9 hod)

04.10.2019 » Lidové misie – do 10.10.2019