Bohoslovci v naší farnosti

Martin Neumann
pastorační praxe 2015-2016

Pochází z farnosti: Narození Panny Marie, Bratislava – Dlhé 
Jáhenské svěcení: 16. června 2018, Bratislava
Kněžské svěcení: 16. června 2019, Bratislava
Primice v Šumicích: 30. června 2019
Od 1.7.2019 » kaplan ve farnosti Senica, námestie oslobodenia 14/11
Aktivity ve farnosti Šumice » vyučování náboženství » společné ministrantské schůzky

Juraj Ochaba
pastorační praxe 2017-2018

Pochází z farnosti: Modra » farnost sv. Štěpána Uherského, krále  
Jáhenské svěcení:
Kněžské svěcení:
Aktivity ve farnosti Šumice » Vyučování náboženství » Společné ministrantské schůzky » Příprava mladých k biřmování » Návštěva nemocných (spolu s knězem) » Pomoc ve farním kanceláří » pobožnost k Božímu milosrdenství (každý pátek)

Michal Šramko
pastorační praxe 2018-2019

Pochází z farnosti: farnost sv. Štěpána Uherského, Studienka
Jáhenské svěcení:
Kněžské svěcení:
Aktivity ve farnosti Šumice » Vyučování náboženství » Společné ministrantské schůzky » Zpívané pašije na Velký pátek a Květnou neděli » Animovaná křížová cesta » Návštěva nemocných (spolu s knězem) » Pomoc ve farní zahradě » Příprava dětí na první svaté přijímání.