Aktuality

filtr příspěvků:

Slovo na dnešní den » 14.6.2018

napsal: jlisowski  → 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezabiješ.‘ Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu: kdo svého bratra tupí, propadné veleradě; […]

Slovo na dnešní den » Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

napsal: jlisowski  → 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek -požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří byli s Ježíšem ukřižováni. Když […]

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2018

napsal: jlisowski  → 

Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.
V červnu – měsíci, kdy si s větší vnímavostí připomínáme jemnocit Božího Srdce pro nás, se více ponořme do tajemství eucharistie. V síle tohoto odkazu lásky se křesťanské společenství shromažďuje […]

Slovo na dnešní den » 29.05.2018

napsal: jlisowski  → 

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky […]

Prosebné dny » 7.-9.5.2018

napsal: ŘKF Šumice  → 

Prosebné dny jsou tři v pondělí, úterý a ve středu před dnem Nanebevstoupení Páně. Říká se jim také „křížové“ podle veřejných průvodů, které se s křížem v čele a za zpěvu litanií ke všem svatým konali v církvi od 5. století. Prosby byly za zachování úrody, ale také odvrácení zlých […]

Petice proti podněcování k nenávisti ve hře „Naše násilí“ v Brně.

napsal: jlisowski  → 

Otevřený dopis Národnímu divadlu Brno a petice za zrušení představení „Naše násilí a vaše násilí“
 
Vážení, obracíme se na Vás jakožto na pořadatele festivalu Divadelní svět Brno, v rámci nějž má být uvedena divadelní hra „Naše násilí a vaše násilí“.
Tato divadelní hra svým obsahem – Ježíš sestupující z kříže znásilní […]

Na počest kardinála Berana se v pátek 20. dubna rozezní zvony ve všech kostelích

napsal: ŘKF Šumice  → 

Praha – Vyzvánění zvonů na všech kostelích v Praze, ale také v celé České republice, oznámí návrat ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti. Letadlo s ostatky kardinála přistane v Praze v pátek 20. dubna v 18.00 hodin. Zvony se na jeho počest rozezní na pět minut.
O uctění památky kardinála Josefa Berana vyzváněním zvonů rozhodl kardinál […]

Strana 4 / 111234567891011