Aktuality

filtr příspěvků:

V neděli 11. listopadu ve 13:30 zvony a sirény uctí padlé vojáky

napsal: Česká biskupská konference  → 

Dne 11. listopadu si celá Evropa připomene konec první světové války, resp. den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří. V mnoha zemích Evropy je zvykem si tuto skutečnost vhodným způsobem připomenout, zejména v letošním roce, kdy slavíme 100 let od konce této války. Česká biskupská konference se připojuje k těmto […]

Výběrové řízení na obsazení místa

napsal: ŘKF Uherský Brod  → 

Děkanát Uherský Brod, Masarykovo nám. 68, 688 01 Uherský Brod, Tel: 572 632 074

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ÚČETNÍ DĚKANÁTU UHERSKÝ BROD
Požadavky:
·    SŠ vzdělání ekonomického směru
·   Práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet, E-mail)
·   Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, kultivované vystupování
·   Řidičský průkaz sk. B
Náplň práce:
·          Shromažďování a kontrola […]

Kázání Mons. Petra Piťhy

napsal: Mons. Petr Piťha  → 

Mužové čeští, české ženy,
mám k vám promluvit v den svátku mučedníka sv. Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věčného dědice české země. Přečetli jsme si krásný úryvek z Knihy moudrosti, který výstižně říká, proč je sv. Václav svatý, jak a kudy ke svému postavení v nebeském království došel a […]

Možnost získání odpustků pro duše v očistci

napsal: ŘKF Šumice  → 

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit […]

Kde jsou ty časy. Malá poznámka k oslavám 28. října » Mons. Dominik Duka

napsal: Mons. Dominik Duka OP, rcibiskup pražský  → 

Kde jsou ty časy. Malá poznámka k oslavám 28. října » Mons. Dominik Duka
Za války, kdy můj otec utekl do Velké Británie, aby bojoval jako československý voják proti nacismu, chodívala moje matka poslouchat k různým sousedům radiové vysílání z Londýna a Moskvy. My doma rozhlas neměli, bylo to kvůli domovním prohlídkám […]

Halloween – svátek čarodějnic a uctívání satana

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Svědectví jedné maminky …
Dlouho jsem zvažovala, jestli se mám pustit do psaní tohoto článku, vůbec se mi do toho nechtělo, ale svědomí mi nedalo. Začátkem listopadu, kdy věřící slaví Památku zesnulých, někteří nevěřící (v poslední době hlavně ve školách) pořádají slavnosti zvané Helloween, jde o jistou obdobu svátku čarodějnic (slaveného […]

Halloween se neslučuje s křesťanstvím

napsal: P. Vojtěch Kodet  → 

V poslední době se stále víc do našich škol dostává slavení svátku Halloween. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tento svátek slučitelný s křesťanstvím a jestli jeho aktivní slavení není v rozporu s naší křesťanskou vírou. V naší farnosti jsou na to velmi rozdílné názory. Někteří tvrdí, že na tom […]

Halloween? Ne! My máme Dušičky!

napsal: Aleš Procházka - www.svornost.com  → 

V dnešní globalizované době, kdy většina lidových tradic postupně mizí nebo se rozpouští v přílivu nových svátků, zůstává v Česku jako memento, alespoň v symbolické podobě, připomínání Památky zesnulých či lidově Dušiček. Ačkoliv je nám v různých formách předkládán veselý, plný kejklí ověnčený Halloween, tak v českých, moravských a slezských […]

21. října – Misijní neděle

napsal: missio.cz  → 

Finanční sbírka z Misijní neděle 21. října podpoří projekty v 19 zemích světa
Hradec Králové – Měsíc před Misijní nedělí, která připadá na 21. října, se v Hradci Králové sešli diecézní ředitelé papežských misií Čech a Moravy, na kterém byl představen nový diecézní ředitel pro plzeňskou diecézi P. Romuald Štěpán […]

18. října: Milion dětí se modlí růženec

napsal: ŘKF Šumice  → 

Milión dětí se modlí růženec
Milé děti!
Dnes se na vás opět obracíme s prosbou o vaši pomoc. Určitě všechny dobře víte, že ve světe je mnoho válek, sporů, hladu a bídy. My dospělí už často nevidíme žádné východisko. Ale vy můžete pomoci více než kdokoliv jiný! Když jednou Pán Ježíš žehnal […]

Mše svatá na poděkování za 70 let arcibiskupa Jana Graubnera

napsal: P. Jan Lisowski  → 
1.09.2018 – sobota Přenos slavnostní bohoslužby na TV Noe v 10. 30 hod.  Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,  naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a přijímají duchovní pokrm.

Slovo na dnešní den » 29. srpen » Památka Umučení sv. Jana Křtitele

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM  → 

Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!“ Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž […]

20. neděle v mezidobí (B) » videoúvod

napsal: www.vojtechkodet.cz  → 

Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky a chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim […]

Nový děkan pro děkanát Uh. Brod

napsal: ŘKF Uherský Brod  → 
Ve středu 29. srpna přivítáme ve farním kostele v Uherském Brodě nového pana děkana otce Svatopluka Pavlicu, který působí v Uničově. Večerní mši sv. v 18:00 s ním bude celebrovat otec biskup Josef Nuzík.

Může někdo ještě hájit komunismus?

napsal: Stanislav Balík  → 

Akce Jizerka: Tři stovky policajtů zmasakrovaly skautský tábor. Může někdo ještě hájit komunismus
Před pár dny jsme si připomněli výročí jedné z odporných bolševických akcí, takzvané akce Jizerka. Tři stovky policajtů rozstřílely skautský tábor. Skutečně může ještě dnes někdo hájit takový režim? Sedm dospívajících skautů ze Železného Brodu se po únoru 1948, kdy […]

Poť na Provodov

napsal: ŘKF Šumice  → 
Odjezd autobusu z Rudic od Obecního úřadu ve 14.45 hod. Odjezd autobusu ze Šumice v 15 hod.

Slovo na dnešní den » 2. srpna 2018

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM » evanjelizacia.eu  → 

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od […]

Slovo na dnešní den » 1. srpna 2018

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM » evanjelizacia.eu  → 

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, […]

Slovo na dnešní den » 31.07.2018

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM  → 

Ježíš rozpustil zástupy a šel do domu. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň […]

Strana 2 / 1012345678910