Aktuality

filtr příspěvků:

Oči mého otce » Bruno Ferrero

napsal: Bruno Ferrero, SDB; © L' iceberg e la luna » Torino 2015  → 

Byl jednou jeden chlapec, který hrozně rád hrál fotbal a měl milujícího tatínka, jenž s ním jeho zálibu sdílel. Byl maličký a slabý a nejčastěji musel být v záloze. Ale i když byl synek pořád na lavičce, tatínek nikdy nechyběl v publiku, fandil a ani jeden zápas nevynechal. I na […]

Člověk soudí podle zdání, Hospodin vidí do srdce.

napsal: © Pastoračné centrum Šípok Partizánske » Pôstne zamyslenia » pcsipok.sk - překald: Anežka Hamplová  → 

Jeden člověk chtěl být velice šťastný. Myslel si, že když bude bohatý, vše bude jednoduché. Četl mnoho knih, návodů a rad, chodil na různé semináře. Dozvěděl se hodně informací o tom, jak být úspěšný a zbohatnout. Poklad, kdo by ho nechtěl. Podle vzácných nauk může poklad najít jen osvícený. A […]

Kádrovák Zeman

napsal: Martin Fendrych, Komentátor - www.aktualne.cz - email: martin.fendrych@aktualne.cz  → 

Kardinál Vlk si mou přítomnost nezaslouží. Stačí věnec. 
Rodině a přátelům kardinála prezident na pohřbu chybět nebude. Ale nechová se jako prezident. Ani v takové chvíli nedokáže potlačit nesnášenlivost. Smrt má v sobě cosi, co běžné smrtelníky přesahuje, obvykle jsou schopni zemřelému odpustit, hněv opadne, pokud v sobě nějaký živili. Smrt nabízí […]

Nenávist až za hrob.

napsal: Jan Palička « www.g.cz  → 

Nenávist až za hrob: Zeman odmítá jít na pohřeb kardinála Vlka, lze klesnout ještě hlouběji? Prezident Miloš Zeman nepatří mezi lidi, kteří by vynikali uhlazenými mravy, ba právě naopak. Zemana předchází jeho pověst hrubiána, kterému jsou často pravidla etikety naprosto cizí a mnohokrát se již dopustil něčeho hrubě neslušného a […]

Za komunismu vznikly v Polsku čtyři tisíce kostelů.

napsal: Petra Jansová - magazin.aktualne.cz  → 

Poprali se s nedostatkem stavebního materiálu a neřešili ani stavební povolení. Navzdory odporu státu postavili polští věřící svépomocí v letech 1945 až 1989 téměř čtyři tisíce kostelů. Polsko se tak v osmdesátých letech nedobrovolně stalo největší světovou laboratoří bottom-up architektury (architektura, která vzniká zdola, pozn. red.). Iza Cichońska, Karolina Popera a […]

O svobodu je třeba zápasit!

napsal: Dominik kardinál Duka OP » arcibiskup pražský a primas český. © Res Claritatis Monitor, ročník XIV., číslo 5/2017, s. 1.3.  → 

Ve stém výročí fatimského zjevení poděkovali jsme také my, čeští věřící, v údolí Cova da Iria za velký dar svobody, který je naplněním fatimských tajemství. Vzpomínám na naši národní pouť, které se s námi účastnil tehdejší papežský nuncius v České republice Mons. Josef Ender. Nádhernou atmosféru, kdy se celé, již moderně […]

2. neděle postní – zamyšlení

napsal: jlisowski  → 

EVANGELIUM: Mt 17, 1-9 
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním […]

Půst jako dopřání si, nejen zřeknutí se.

napsal: Zuzana Vandáková. Překlad: Anežka Hamplová; © Dvojtýždenník Slovo +, ročník 1, číslo 4/2017, s. 9 » slovoplus.sk  → 

Půst. Většinou v nás evokuje něco negativního, smutného, nevítaného, omezujícího. Ale o tom to není. Já mám postní období velmi ráda. Více si uvědomuji svoji závislost na Bohu i to, že mám více hledět na Pána, než na sebe a na věci tohoto světa. Když se řekne půst, co vás […]

Nebe vždy odpoví! Zasvěcení Mariinu Srdci.

napsal: P. Štěpán Maria Filip, OP; © Res Claritatis Monitor, ročník XIV., číslo 4/2017, s. 7-9.  → 

Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství. Panna Maria při svém zjevení ve Fatimě vyzývala k zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci. Je podivuhodné vidět, jak nebe odpovídalo, když papežové Pius XII. a Jan Pavel II. tyto výzvy alespoň zčásti uskutečnili. Co nastane, až tyto výzvy budou splněny úplně?
Invokace […]

Jít ke kříži Pána Ježíše Krista

napsal: P. Jindřich Tluka » Dioecesis Reginae Gradecensis; © Res Claritatis Monitor, ročník XIV., číslo 4/2017  → 

Zpravidla v každém kostele máme mnoho krásných věcí, které v sobě nesou zjevný či skrytý význam, odkazující dál i výš. Na prvním místě je to kříž. Před obětním stolem odkazuje a přivádí k tomu, který ho „proslavil“ – k Pánu Ježíši Kristu; vždyť nebýt Božího Syna, kříž by nedošel své […]

8. neděle v mezidobí – zamyšlení

napsal: P. Tomáš Jellúš, SJ » www.cestaplus.sk » překlad: Anežka Hamplová » pro www.kapky.eu  → 

EVANGELIUM: Mt 6, 24-34
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud‘ jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o […]

Svátek Stolce sv. Petra – zamyšlení

napsal: P. Tomáš Jellúš, SJ » www.cestaplus.sk » překlad: Anežka Hamplová » pro www.kapky.eu  → 

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého […]

Promluva sv. Jana Marie Vianneye o kněžích

napsal: P. Alfred Monnin SJ, Promluvy sv. Jana Marie Vianneye  → 

Nyní se dostáváme, milé děti, ke svátosti kněžství. Zdá se, že se tato svátost nikoho z vás netýká, a přece se týká každého. Tato svátost pozvedá člověka až k Bohu. Kdo je kněz? Člověk, který zastupuje Boha, člověk, který je pověřen celou božskou mocí. „Jděte ke knězi,“ říká náš Pán. […]

Film „Mlčení“

napsal: Martin Svoboda  → 

Scorseseho kruté a nádherné Mlčení stojí mimo trendy. V dnešní záplavě filmů je osvěžující.
Dva portugalští misionáři se vydávají do Japonska najít svého mentora. Tamní křesťanská komunita leží v troskách a za projevení víry hrozí brutální mučení a smrt. Jak se ale dá za Boha bojovat, když jediná jeho odpověď na […]

V neděli 19. února proběhne ve farnostech sbírka Svatopetrský haléř

napsal: jlisowski  → 

Na neděli 19. 2. je vyhlášena sbírka „Svatopetrský haléř“. Zapojí se do ní i farnosti olomoucké arcidiecéze. Sbírka Svatopetrský haléř se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola (22. února), jehož nástupcem papež je. U Svatopetrského haléře jde o výraz naší solidarity s celou Církví, kdy své […]

Žena učí lásce, která činí svět krásným.

napsal: Franciscus PP. 09.02.2017, Domus Sanctae Marthae  → 

Žena učí lásce, která činí svět krásným.
Bez ženy by na světě nebyla harmonie. Ačkoli jsou si muž a žena rovni a nikdo není nadřazen druhému, je to žena a nikoli muž, kdo přináší na svět harmonii, která činí svět krásným. Pán učinil všechny druhy živočichů, ale pro člověka se nenašla […]

Nejsilnější »« Bruno Ferrero, SDB

napsal: © L' iceberg e la luna » Torino 2015  → 

Jednou řekl jeden kámen: „Já jsem nejsilnější!“ Když to slyšelo železo, řeklo: „Jsem silnější než ty! Já ti ukážu!“ Hned se pustily do zápasu a z kamene zbyl jen prach. Pak řeklo železo: „Já jsem nejsilnější!“ Když to slyšel oheň, řekl: „Já jsem silnější než ty! Chceš to vidět?“ Hned […]

Olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička slaví 75 let

napsal: www.ado.cz  → 

Narodil se 19. ledna 1942 ve Velkých Opatovicích nedaleko Jevíčka. Maturoval v roce 1959 a poté pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v rodném městě. Pro své náboženské přesvědčení totiž nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic mohl nastoupit až v roce 1967 a ve studiu […]

Upozornění od policie pro řidiče os. aut !!!

napsal: jlisowski  → 

PRO VŠECHNY ŘIDIČE, KTEŘÍ ZJISTÍ PŘILEPENÝ PAPÍR NA ZADNÍM SKLE AUTA TO JE NOVÝ ZPŮSOB KRADENÍ AUT!!!
NENÍ TO ŽERT, ALE SKUTEČNOST!!!!!!
Oč jde ??? Parkuješ např. u supermarketu. Vrátíš se do auta, nastartuješ, začínáš couvat, abys vyjel z parkovacího místa. Koukáš se dozadu a vidíš lístek za zadním stěračem, který ti zaclání při výhledu. […]

Okultismus

napsal: jlisowski  → 

Okultismus, magie, neznámé síly… Tato slova v lidech od nepaměti vzbuzovala jakousi bázeň a současně zvědavost. Přitom církev tyto praktiky vždy zakazovala. Nikoli proto, že by popírala přítomnost různých nadpřirozenných sil, které působí ve světě, ale pro nesprávnou touhu člověka podmanit si skryté mocnosti. Jedná se ostatně o formu modloslužby, […]

Strana 11 / 13« První...2345678910111213