Aktuality

filtr příspěvků:

Lidé věří, často ale nevědí čemu

napsal: Jiří Vavroň; http://www.pravo.cz  → 

K oficiálním církvím se hlásilo podle posledního sčítání lidu z roku 2011 na 1,5 miliónu Čechů, dalších 700 tisíc uvedlo, že jsou věřící. Přitom ještě v roce 1991 se k věřícím a církvím hlásilo dvakrát tolik osob, celkem 4,5 miliónu lidí. To, že se Češi moc nehlásí k oficiálním církvím, ale neznamená, že nevěří v nic – zhruba […]

Webkamery – Živě

napsal: jlisowski  → 
Zakopane 1 Zakopane 2 Tatry Čapí Hnízdo 1 Čapí Hnízdo 1 Malbork – Navštívíme 17.5.2017 

Úmrtí » pohřeb » 18.4.2017

napsal: jlisowski  → 
Dne 11. dubna 2017 zemřel pan Jindřich Surý Šumice 11 Narozený 21.7.1938 v Rudicích Pohřeb: úterý, 18. dubna 2017 v 15:30 hod.

Velikonoce jsou hledání dobra

napsal: © Časopisy - společnost a životní styl  → 

1. března začalo postní období, v němž se křesťané připravují na Velikonoce. Více se modlí a vyhlížejí ten největší církevní svátek. Postní doba končí v podvečer na Zelený čtvrtek. Křesťané si připomínají křest a věnují se víc chudým. I pro nevěřící je to prostor pro zamyšlení a příležitost ke konání dobrých skutků, třeba návštěvy nemocných či […]

P. Stanislav Přibyl, CSsR o manželství…

napsal: Lukáš Šikel, lukas.sikel@economia.cz; Hospodářské noviny. Datum vydání: 5.4.2017  → 

Stanislav Přibyl je knězem, vysokoškolským pedagogem a soudcem Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské. Těsně před revolucí absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, nakonec se ale rozhodl pro duchovní službu. „Tak nějak si říkám, že to ve mně dřímalo třeba již od mých deseti let, ale změna politických poměrů ve mně zájem o kněžství probudila,“ říká. V současné […]

Spolky a Elektronická evidence tržeb!

napsal: Ivo Valenta, setátor; www.ivalenta.cz  → 

Pokud si chtějí spolky vydělat peníze, musí podle ministerstva podnikat a používat EET.
Sláva! Konečně jsem se dočkal písemné odpovědi Ministerstva financí na mé zcela konkrétní dotazy, které se týkaly spolků a jejich povinnosti používat v rámci své činnosti EET. Náměstkyně ministra financí, Alena Schillerová, si navíc dala docela hodně práce […]

V kamenolomu Bůh není, slyšel Tomášek

napsal: Radek Laudin - Mladá fronta DNES - Vysočina  → 

V kamenolomu Bůh není. Budete tady tak dlouho, dokud nechcípnete!“ I tyto zlostné věty od jednoho dozorce slyšel před pětašedesáti lety na Vysočině tehdejší biskup František Tomášek. Bachařovo vyhrožování se ale nenaplnilo. Letos uplyne čtyřicet let od chvíle, kdy byl Tomášek jmenován pražským arcibiskupem. Ještě předtím bylo ve stejném roce 1977 zveřejněno, že ho papež Pavel VI. […]

Oči mého otce » Bruno Ferrero

napsal: Bruno Ferrero, SDB; © L' iceberg e la luna » Torino 2015  → 

Byl jednou jeden chlapec, který hrozně rád hrál fotbal a měl milujícího tatínka, jenž s ním jeho zálibu sdílel. Byl maličký a slabý a nejčastěji musel být v záloze. Ale i když byl synek pořád na lavičce, tatínek nikdy nechyběl v publiku, fandil a ani jeden zápas nevynechal. I na […]

Člověk soudí podle zdání, Hospodin vidí do srdce.

napsal: © Pastoračné centrum Šípok Partizánske » Pôstne zamyslenia » pcsipok.sk - překald: Anežka Hamplová  → 

Jeden člověk chtěl být velice šťastný. Myslel si, že když bude bohatý, vše bude jednoduché. Četl mnoho knih, návodů a rad, chodil na různé semináře. Dozvěděl se hodně informací o tom, jak být úspěšný a zbohatnout. Poklad, kdo by ho nechtěl. Podle vzácných nauk může poklad najít jen osvícený. A […]

Kádrovák Zeman

napsal: Martin Fendrych, Komentátor - www.aktualne.cz - email: martin.fendrych@aktualne.cz  → 

Kardinál Vlk si mou přítomnost nezaslouží. Stačí věnec. 
Rodině a přátelům kardinála prezident na pohřbu chybět nebude. Ale nechová se jako prezident. Ani v takové chvíli nedokáže potlačit nesnášenlivost. Smrt má v sobě cosi, co běžné smrtelníky přesahuje, obvykle jsou schopni zemřelému odpustit, hněv opadne, pokud v sobě nějaký živili. Smrt nabízí […]

Nenávist až za hrob.

napsal: Jan Palička « www.g.cz  → 

Nenávist až za hrob: Zeman odmítá jít na pohřeb kardinála Vlka, lze klesnout ještě hlouběji? Prezident Miloš Zeman nepatří mezi lidi, kteří by vynikali uhlazenými mravy, ba právě naopak. Zemana předchází jeho pověst hrubiána, kterému jsou často pravidla etikety naprosto cizí a mnohokrát se již dopustil něčeho hrubě neslušného a […]

Za komunismu vznikly v Polsku čtyři tisíce kostelů.

napsal: Petra Jansová - magazin.aktualne.cz  → 

Poprali se s nedostatkem stavebního materiálu a neřešili ani stavební povolení. Navzdory odporu státu postavili polští věřící svépomocí v letech 1945 až 1989 téměř čtyři tisíce kostelů. Polsko se tak v osmdesátých letech nedobrovolně stalo největší světovou laboratoří bottom-up architektury (architektura, která vzniká zdola, pozn. red.). Iza Cichońska, Karolina Popera a […]

O svobodu je třeba zápasit!

napsal: Dominik kardinál Duka OP » arcibiskup pražský a primas český. © Res Claritatis Monitor, ročník XIV., číslo 5/2017, s. 1.3.  → 

Ve stém výročí fatimského zjevení poděkovali jsme také my, čeští věřící, v údolí Cova da Iria za velký dar svobody, který je naplněním fatimských tajemství. Vzpomínám na naši národní pouť, které se s námi účastnil tehdejší papežský nuncius v České republice Mons. Josef Ender. Nádhernou atmosféru, kdy se celé, již moderně […]

2. neděle postní – zamyšlení

napsal: jlisowski  → 

EVANGELIUM: Mt 17, 1-9 
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním […]

Půst jako dopřání si, nejen zřeknutí se.

napsal: Zuzana Vandáková. Překlad: Anežka Hamplová; © Dvojtýždenník Slovo +, ročník 1, číslo 4/2017, s. 9 » slovoplus.sk  → 

Půst. Většinou v nás evokuje něco negativního, smutného, nevítaného, omezujícího. Ale o tom to není. Já mám postní období velmi ráda. Více si uvědomuji svoji závislost na Bohu i to, že mám více hledět na Pána, než na sebe a na věci tohoto světa. Když se řekne půst, co vás […]

Nebe vždy odpoví! Zasvěcení Mariinu Srdci.

napsal: P. Štěpán Maria Filip, OP; © Res Claritatis Monitor, ročník XIV., číslo 4/2017, s. 7-9.  → 

Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství. Panna Maria při svém zjevení ve Fatimě vyzývala k zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci. Je podivuhodné vidět, jak nebe odpovídalo, když papežové Pius XII. a Jan Pavel II. tyto výzvy alespoň zčásti uskutečnili. Co nastane, až tyto výzvy budou splněny úplně?
Invokace […]

Jít ke kříži Pána Ježíše Krista

napsal: P. Jindřich Tluka » Dioecesis Reginae Gradecensis; © Res Claritatis Monitor, ročník XIV., číslo 4/2017  → 

Zpravidla v každém kostele máme mnoho krásných věcí, které v sobě nesou zjevný či skrytý význam, odkazující dál i výš. Na prvním místě je to kříž. Před obětním stolem odkazuje a přivádí k tomu, který ho „proslavil“ – k Pánu Ježíši Kristu; vždyť nebýt Božího Syna, kříž by nedošel své […]

8. neděle v mezidobí – zamyšlení

napsal: P. Tomáš Jellúš, SJ » www.cestaplus.sk » překlad: Anežka Hamplová » pro www.kapky.eu  → 

EVANGELIUM: Mt 6, 24-34
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud‘ jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o […]

Svátek Stolce sv. Petra – zamyšlení

napsal: P. Tomáš Jellúš, SJ » www.cestaplus.sk » překlad: Anežka Hamplová » pro www.kapky.eu  → 

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého […]

Strana 10 / 12123456789101112