Aktuality

filtr příspěvků:

Nedělní zamyšlení … Zdálo se mi o tobě …

napsal: P. Jan Lisowski  → 

EVANGELIUM: Mt 1, 18-24
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už […]

Premiéra filmu o mučedníkovi P. Josefu Toufarovi na ČT2

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Pozvání na premiéru dokumentárního filmu adresuje svým divákům Česká televize. Životní příběh kněze Josefa Toufara ztvárněný v dokumentu s názvem „Jako bychom dnes zemřít měli“, odvysílá televize v úterý 29. 11. ve 21.00 hodin na programu ČT2.
Životní příběh kněze Josefa Toufara spojeného se záhadným pohybem kříže v číhošťském kostele inspiroval […]

Rozmrazil jsem tvůj smutek.

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Z evangelia podle Lukáše 19,11-28
Ježíš byl blízko Jeruzaléma a lidé mysleli, že se Boží království musí ihned objevit; pověděl jim toto podobenství. „Jeden urozený člověk odcházel do daleké země, aby převzal královskou důstojnost a pak aby se vrátil. Zavolal si deset svých služebníků, svěřil jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte […]

Zamyšlení na dušičky… Vezmu tě k sobě.

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Z evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k […]

Chytrý mobil potřebuje moudrého majitele.

napsal: Anežka Hesová  → 

Prý už bych si měla pořídit chytrý mobil. Všichni ho mají. Já se ale pořád nějak zdráhám, mám dojem, že ani s tím „hloupým“ neumím zacházet. Pozoruji mladé lidi, kterým odborníci říkají lookdown generation (generace sklopených očí), jak jsou přilepení k displeji svých zázračných smartphonů a napadá mě pět zásad, […]

Odpustky pro duše v očistci již od 25.10.

napsal: P. Jan Lisowski  → 

První listopadové dny jsou spojeny s modlitbami za zemřelé a možností získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. K získání odpustků je nutné splnit tři obvyklé podmínky, kterými jsou, svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. V den slavnosti Všech svatých (1. 11) a v Den vzpomínky […]

Umění myslet.

napsal: Miloslav Miloslav, kardinál  → 

Již řadu let, od počátku našeho tisíciletí, se na této své webové stránce zabývám komentováním způsobu, jakým se v naší společnosti vede dialog na nejrůznější témata a o nejrůznějších kauzách, od prosté společenské nižší roviny až do nejvyšších pater společenskopolitického života. Nejde mi především o obsah těch kauz jako spíše […]

Moje nejhezčí slovo je jen pro tebe…

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Z evangelia podle Matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán […]

Nedělní zamyšlení …

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Z evangelia podle sv. Lukáše
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‚Zastaň se mě proti mému odpůrci!‘ Ale on dlouhou dobu […]

Pohřeb – 22.10.2016

napsal: P. Jan Lisowski  → 
Dne 16.10.2016 zemřel pan Ludvík Hovorka nar. 7.9.1941 Pohřeb: 22.10.2016 ve 14 hod.

Marnivost je duševní osteoporóza.

napsal: Franciscus PP., 22.09.2016, Domus Sanctae Marthae  → 

Čtení z knihy Kazatel.
Marnost nad marnost – praví Kazatel – marnost nad marnost, všechno je marnost. Co má člověk z celé své námahy, s kterou se plahočí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a druhé přichází, země však trvá stále. Slunce vychází a zapadá, chvátá k svému místu, kde vychází. Vítr […]

Zápisky z pouti k Panně Marii Guadalupské

napsal: P. Jan Lisowski  → 

Paříž – letiště charles de gaulle.  Naše letadlo do Mexika Airbus A380 pro 519 osob. Doba letu letadlem 12 hod.

Mexico City – Katedrála u náměstí Zocaló. Katedrála je největším kostelem v zemi. Stavba trvala 250 let (1563 – 1813).

Mexico City – 31.03.2016 – Mexiko City – Palacio de Bellas Artes – Palác […]

Strana 10 / 1012345678910