… aby nás naše předsudky neobraly o Krista

napsal: jlisowski  → 

Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlastí, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných lidí vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. (Mk 6, 1-6)

Možná znáte příběh o jednom sedlákovi, kterému zmizela sekera. Z krádeže podezříval syna svého souseda. Při důkladném pozorování přes plot došel k tomuto závěru: jeho chůze, pohled jeho očí, vše, co dělá, poukazuje na to, že skutečně on tu sekeru ukradl. Po nějakém čase sedlák našel sekeru pod hromadou dřeva. Na druhý den potkal sousedova syna. Jeho chůze už nebyla chůzí zloděje, pohled jeho očí už nebyl pohledem zloděje, nic nebylo takové, aby to potvrdilo, že on mohl sekeru ukrást.

Přesně to je náš častý postoj v životě – pro mnohá osobní zklamání máme množství předsudků, výhrad vůči těm, kteří nám něco říkají, vychovávají nás, vedou… Učitelé, lékaři; dost o tom vědí kněží. Často zpochybňujeme, nevěříme, snižujeme autoritu druhých, protože vlastní poznání považujeme za nejlepší a neměnné.

Přesně tuto situaci zažil Ježíš, jehož moudrost zpochybňovali, pohoršovali se nad ním, neboť na něho měli svůj jasný a skálopevný pohled, který jim určoval jistotu pravdy. Výhrady vůči jeho moudrosti a moci byly takové, až je nakonec samy obraly o požehnání. Ale Ježíš není někdo, kdo se mýlí, kdo mění pohled na hodnoty života podle vkusu či doby! On je vždy tentýž! Ten, který přišel zvěstovat slovo zachraňující pravdy pro ty, kteří chtějí žít věčnost v jednotě s ním. Dejme si tedy velký pozor, aby nás naše předsudky neobraly o Krista. Pamatuj: Tvůj pohled na Krista předurčuje i tvůj pohled na požehnání.